Awal n Lyazid Abid d Akli Azwaw i umsisi Aɣelnaw Aqbayli

0
248

Akli Azwaw: I tarwa n tmurt-iw i yemlalen di Tizi n Tsemlal
Aṭas n yergazen akked tlawin di tmurt-nneɣ ttazzalen i wakken ad sddaklen imezdaɣ n tmurt-nneɣ, ad ṭṭfen afus deg ufus, ad cerwen tidi ɣef izerfan-nneɣ, ɣef tmanit, ɣef tlelli i tmurt-nneɣ.

Ar assa ur nessaweḍ ara nekni s Yezwawen (Iqbayliyen) a nẓer ula d nekni d aɣref i nella, nuklal tilelli am iɣerfan nniḍen.

Ass tekkrem-d kunwi, (tekkremt-d kunemti), tennim nezmer a neddakel, a neddu deg webrid ara a ɣ-yessiwḍen ɣer tlelli.

Assa yessefk a nemsefham ɣef snat n tlufa:

Tamezwarut: Yessefk yal Aqbayli (yal Taqbaylit) ad iẓer tutlayt-nneɣ Tamaziɣt Tazwawt tezmer i wayen akk i zemrent tutlayin nniḍen.

Tis snat: Yessefk yal Aqbayli (yal Taqbaylit) ad iẓer ula d nekni nezmer a nessiweḍ a nedder s izerfan i sɛan iɣerfan nniḍen.

Ma yella nemsefhem ɣef annect-a, ihi nezmer kra n was a nessiweḍ ɣer yiswi-nneɣ, ɣas iberdan ara ad yessiwḍen ɣer dinna zemren ad ilin mačči yiwen!!

Ula d nekni nuklal tilelli, nuklal timanit i tmurt-nneɣ!

Akli Azwaw A
ss n 01 n yebrir 2011

Lyazid Abid:Timdukal, imdukal, azul fell-awen(t)

Ala tiddet akked tayri n tlelli, i ken-d-yewwin ɣer da.
Imi ula d nek ḥemmleɣ tilelli i weɣref aqbayli, nwiɣ ad iliɣ yid-wen. Inig amcum yenna-d ala. Inig ideg nella assa, awah d kunwi i yeṭṭfen ccan n tmurt ad yekfu akk fell-aneɣ. Dacu kan, akken neqqar nekni s Leqbayel, ɣas ma ulac-aɣ nella.
Sarameɣ-awen leqdic igerrzen. Neqqar tafat tettas-d seg rray d uciwer.

Ad tedder tmurt-nneɣ
Ad yedder uɣref-nneɣ.

Münich, ass n 31.03.2011, 23h07
Lyazid Abid, aneɣlaf n Unavaḍ Aqbayli