aɣerbaz amaynut n yiǧadarmiyen deg rmila

0
221

Asenfar n usali n yiwen n uɣerbaz n yiǧadermiyen berra agafa n Sidi Ɛic (Bgayet), yebda ɣur-s ledwar-aya, i d-yewwi « SIWEL » seg umkan. Takebbanit i yeṭṭfen asenfar-a attan qrib ad tekfu taqaɛet ɣef ara ires uɣerbaz.

Deg tmurt n tfellaḥt yellan sdat n lluzin n Rmila, ara yali uɣebaz-a i d-yettbegginen lebɣi n udabu azzayri i usewseɛ n tilin n yiɣallen n laman deg tmurt n leqbayel !
Ssebba i d-yufa udabu azzayri i tmerniwt n umḍan n yixxamen n yiǧadarmiyen deg tmurt n leqbayel deg tlata n yiseggasen-a ineggura, d tagnit n laman ur nessefraḥ ara deg tama-ya taqbaylit !

I usmekti, melmi kan i tekker gar yimezdaɣ n Ccerfa – Tubire t-, d yiɣallen n yiǧadermiyen i yeṭṭfen xemsa n yimezdaɣ. At Ccerffa ssuturen asufeɣ n yiǧadermiyen-a seg wakal n tɣiwant-nsen.