Aram, Dujember 6, 2022

Monthly Archives: Ibrir, 2011

Sedduq ( Bgayet ): Anamal aɣelnaw ɣef tudert n Ccix Aḥeddad

Tiddukla n ccix Aḥeddad tessewjed-d yiwen unamal ɣef tudert n Ccix Aḥeddad si 8 akked 9 deg yibrir. Deg anamal-agi; ad d-smektin tasuta...

Bgayet: Ixeddamen n SONALGAZ ḥebsen ɣef uxeddim

Ass-a, letnayen 4 deg wayyur n yebrir, ixeddamen n tkebbanit n SONALGAZ n lwilaya n Bgayet ḥebsen ɣef uxeddim i tikelt tamenzut deg...
- Advertisment -

Most Read