Daily Archives: Yun 18, 2011

Muqlet d acu yebɣa Weqbayli

Nettsuɣu ɣef tlufa timeẓyanin, rennunt-d tmeqqranin. Anwa i iqeblen timliliyin n uciweṛ n at ufella akked yegdudanen ? Aya yezga-d ẓẓay aṭas ɣef ulawen n yimdanen ur nezmir ad sriḥen rriḥa n at udabu. Maca iswi n at ufella d akemmel n nniḍam.
- Advertisment -

Most Read