Daily Archives: Yen 12, 2012

Tubirett: Imezdaɣ n Iqucac rrfan ɣef imḍebren

Deg ass wis-sin , imezdaɣ n Iqucac di tɣiwant n Tubirett, belɛen abrid aɣelnaw wis-5 iḍelli, s lipnu akked yiblaṭen, i wakken...

Bgayet: Tibeddit n Ixdamen n corps communs akked ixdamen n usegmi zdat n lemqer n lwilaya

Ixdamen n corps communs akked ixdamen n usegmi, s teɣri n Sandika...

Tubiret: Ass wis tesɛa n uḥbas ɣef uxdim deg uɣerbaz alemmas n Daḥmani Ḥusin

Aɣerbaz alemmas Daḥmani Ḥusin i d-yezgan di lḥuma n 140 n tmezduɣin di temdint n Tubirett yuɣal d ilem s iselmaden-is akked...
- Advertisment -

Most Read