Daily Archives: Meɣ 12, 2012

Si lmuḥal ɣer miḥlal !

Limmer dɣa d tidett tettnadim ɣef lḥeq ur yelli d ayen iwaɛren. Limmer d tidett tettnadim ɣef ṣwab ur yelli dayen iɛerqen. Limmer dɣa d tidett tettnadim ɣef tugdut, d ayen iwen-illan deg idles.
- Advertisment -

Most Read