Daily Archives: Meɣ 25, 2012

Mekla ( Tizi wezzu ): Dda muqran yuɣal-d s axxam-is

Belqessam Muqran, d bab n "carrière d'agrégats" di tama n Mekla, yettwaker ass-nni n tlata yezrin ( 20.03.2012), yettwaserḥ-d iḍelli ssbeḥ sɣur wid i...

Yya-w ad nemagret tafsut

Zik, asmi tella tmurt n iqbayliyen tettidir di tlelli d timanit, asmi nettidir kan ger-aneɣ, ass-nni i deg ulac adabu d leqwanen-is, ulac tiliẓri d yir isallen-ines, ulac tasartit s Uyaḥya, belxadem, lɛaziz d iselfan-is, ulac ddel, lxuf, tiruxsa d ijadarmiyen...atg. Ass-n nettmagar tafsut akka aḍani s wuzmumeg d teḍsa; ntekkes ijeǧǧigen, nettegliliz di leḥcic, nesirid s waman iteddun deg tregwa d iɣezṛan, teddun i teddu yid-sen laman, aman-nni isemmaḍen, zeddig-it i tarda d tisit !
- Advertisment -

Most Read