Amek ara taweḍ tiɣri-nneɣ ?

2
209

Agdud iccaḍ, yekkaw, yebɣa ad iẓer d acu i la iḍarrun, yebɣa ad isel d acu i la ḥekkun. D iseggasen tura mačč drus, adabu yuɣal d allen d imi n wegdud, yettwali deg umur-is, yettmeslay, iqeṭṭu-d s yisem-is, …atg. Agdud yekseb imi, maɛna ur d as-ǧǧin ad t-id-yali wawal, agdud yekseb imẓẓaɣ maɛna ur t-ǧǧin ad isel.

Ass-a, qqaren ibeddel zman, kulci ad yettnulfu, agdud yezmer ad t-id-iṣaḥ wawal, yezmer ad t-id-yuɣal rray ! Nulfan-d wallalen i deg yezmer ad yesɛeddi tiɣri-s ma yella yenṭer, ad yeḥku ɣef tudert-is ma yella texṣer, ad yesɛeddi lebɣi-s d rray-is ma yella iḍebber.

Aẓeṭṭa n “ internet ” d allal igerzen, d leslaḥ n wegdud. Yes-s yezmer ad yinni ayen i t-iqerḥen, d wayen i t-iɛeǧben, yes-s yezmer ad yefḍeḥ adabu yagi i t-yukren, i t-yenɣan, i t-yesmurḍesen…lḥaṣul yezmer ad yexdem ula d tagrawla!

S uẓeṭṭa n internet, adabu ur yezmir ad yeḥbes tikta, ur yezmir ad yeg zzerb i lebɣi, ur yezmir ad yeqmeḍ ṣut, ur yezmir ad yesedreg kra i wallen, ur yezmir ad yeffer tidett, ur yezmir ad yeskideb, ur yezmir, ur yezmir…

Yya-w ad neckecmet aẓeṭṭa n internet s ixxamen, ɣer tudrin, akken tiɣri n wegdud aqbayli ad tban, akken ad nejbeṛ tagmatt s isallen temliliyin.

Ihi yya-w ad nwali-t, yya-w ad neẓr-t, yya-w ad nini-t tidett, yya-w ad ner-t tiɣri i tmenna, ṣut i yimi, yya-w ad ner-t tidett s axxam, yya-w ad neldit tawwurt ɣer umaḍal, yya-w ad nili-t akken i nella.

2 COMMENTS

 1. Azul
  D tidet, allal n internet d tawil yelhan iw akken ad tekfel tidet, ad seftent tkerkas, ad yerr wugdud anehhith.
  Maca, internet deg yekhamen teqqen kra n cwitt ghur levghi n udabu. Internet theqqen gher uzetta n telefun. Allal ayyi deg « Lezzayer » d adabu it isseddawen. Mazal ar ass a atas n tudrin ur sîint ara telefun. Sya, deg tudrin ayyi, ulamek ad yeqvu yiwen akumpyuter ynes ghur internet. Deg « Lezzeyer », thaveûuct » (lcancer, adavu) tekcem yal tamnatt.
  Dacu kan, maci d aya ar ikerfen ifassen negh. Argaz, Irgazen, thihdayin n wazal ur hebsen ara ar weghvel amenzu. Amedya fkanaghthid w athmathen negh imucagh ussan ayyi kan, akw d yegduden nitten deg madal.

 2. Azul
  D tidet, allal n internet d tawil yelhan iw akken ad tekfel tidet, ad seftent tkerkas, ad yerr wugdud anehhith.
  Maca, internet deg yekhamen teqqen kra n cwitt ghur levghi n udabu. Internet theqqen gher uzetta n telefun. Allal ayyi deg « Lezzayer » d adabu it isseddawen. Mazal ar ass a atas n tudrin ur sîint ara telefun. Sya, deg tudrin ayyi, ulamek ad yeqvu yiwen akumpyuter ynes ghur internet. Deg « Lezzeyer », thaveûuct » (lcancer, adavu) tekcem yal tamnatt.
  Dacu kan, maci d aya ar ikerfen ifassen negh. Argaz, Irgazen, thihdayin n wazal ur hebsen ara ar weghvel amenzu. Amedya fkanaghthid w athmathen negh imucagh ussan ayyi kan, akw d yegduden nitten deg madal.

Comments are closed.