Iberbacen ( Bgayet ): Tameṭṭut tenɣa iman-is

0
202

Ass-a n lḥed 8 deg wayyur n yebrir, yiwet n tmeṭṭut n 50 n iseggasen di tudert-is texneq iman-is s temrar,t tameddit n wass-a di taddart Taɛzibt di tɣiwant n Iberbacen di lwilaya n Bgayet.

Tameṭṭut-agi ɣef akken i d-nnan ihuǧǧer wargaz-is yeǧǧat-id weḥdes. Tameṭṭut-agi truḥ teǧǧa-d deffir-s krad n igujilen.

C.W