Daily Archives: Mag 14, 2012

Timeẓrit ( Bgayet ): Ixeddamen n tɣiwanin ḥebsen axeddim

Ass-a letnayen 14 deg wayyur n mayu, ixeddamen n tɣiwanin di dayra n Tmeẓrit yeṭṭafaren Sandika SNAPAP, ad ḥebsen axeddim i 3 wussan,...

Xerraṭa ( Bgayet ): Sin ilemẓiyen mmuten deg webrid aɣelnaw wis-9

Tawaɣit n webrid ukerrus teḍra-d ass n lǧemɛa yezrin 11 deg wayyur n mayu ɣef lewhi n lɛecra n yiḍ deg webrid aɣelnaw wis-9...
- Advertisment -

Most Read