Arim, Meɣres 20, 2023

Daily Archives: Mag 17, 2012

Aɣlanen yedduklen – 15 Mayu : Ass agraɣlan n twaculin.

Di 20 Cutember 1993, iberreḥ-d Ugraw amatu n Waɣlanen yedduklen s wass agraɣlan n twaculin.D tamesbanit i d-yettbeyyinen tixxutert i tefka tmetti tagreɣlant i twacult, aẓar n tmetti, daɣen lewqam i d-tettawi i liḥala n twaculin deg umaḍal rnu ɣer-s asebɣes n yinabaḍen i tmerna n wazal deg tsertit yeεnan tawacult.

Fransa: Asebded unsib n uselway amaynut

Yeṭṭef ass-a mass François Hollande taselweyt n Fransa s wudem unsib u yesbed-d aneɣlaf amenzu deg yiwen wass s wazal-is i uselway n tigduda akken i t-id-yenna mass Hollande s timad-is.
- Advertisment -

Most Read