Daily Archives: Yun 2, 2012

Azawad – Azawad neγ tamegwḥelt n lleγnenna

Qqaren at zik tamegwḥelt n lleγnenna γef tmegwḥelt nni ur nessufuγ ur nenneq. Lleγnenna macci d aldun. Yak xas tessufeγ ur iqris uyeddid ur nγilen waman. Akka i teḍra d "niqal" d tamurt tazarugt: Azawad, iγ-d-irran asirem kra n tiram. Iγ-issamnen d akken tezmer ad teḍru, ad tili tmurt tamaziγt di tmazγa. Nγil-itt am akken teṣṣendi, iqqim kan ad tew...
- Advertisment -

Most Read