Sem, Meɣres 24, 2023

Daily Archives: Ɣuc 14, 2012

Amezruy n tezlitt taqvaylit – Tazlitt taqvaylit

Zriγ aṭas ara yinin: awah! Caâbi d nukni imi winnat at winnat d aqvayli xas akken icna s taâravt. Wiyaḍ zemren diγen ad inin Andalus izuran-is d imaziγen. Ma d udem n temsal di tnaẓurt ikka akk-in i iẓuran. Tameslayt tetturar aḥric amuqran di tezlitt imi d tameslayt, di tazwara, i ittaken aẓar i tezlitt. D nettat i d udem-is. Maca akken ivγu illi ulac kra n Uqvayli d-jjan kra illan d aqvayli neγ d-qqimen assa d aqvayli.
- Advertisment -

Most Read