Daily Archives: Tub 6, 2012

5 Tuber akked leḥkem n tiqqar

Mačči d laẓ i d-yeslalayen tigrawliwin. Tagrawla teḥwaǧ at wallaɣ yettmuqulen ɣer sdat, iceffun ɣef yiḍelli. At wallaɣ yettnadin tidett d lḥeq ad ten-id-skeflen. At wallaɣ yettruẓun isula, yessnen azal n yimdanen. Tagrawla mačči n wat yiɣil d wat iɛebbaḍ, tagrawla n at wallaɣ d wat yiseɣ.
- Advertisment -

Most Read