Daily Archives: Tub 8, 2012

Immut winnat-nni…!

Ɣellin wa deffir wa. Ussan yezrin d Bu Bella, ass-a d Aciban, di 3 neɣ 4 wagguren akka, ad ak-inin yerna ɣur-sen ugellid lɛezza. Ur ilaq ara ad yefreḥ wemdan di lmut n wemdan-nniḍen! Akka iɣ-d-qaren wid yesnen. D acu kan, wissen ma ilaq ad neḥzen ɣef win yenɣan, ɣef win yukren, ɣef win iɛedmen agdud s lekmal-is?
- Advertisment -

Most Read