Acer, Maggu 29, 2022

Yearly Archives: 2012

Asegmi: Aḥbas ɣef uxeddim i wussan n 17 akked 18 dujember

Ixeddamen n waḥric n usegmi rrfan. Snat n sandikat i d-yegren tiɣri i weḥbas ɣef uxeddim i wussan n 17 akked 18 deg waggur...

Tubirett: Tikli n inelmaden n tesdawit akked iselmaden n tmaziɣt

Azekka n Letniyen 10 di Duǧember 2012 ad tilli yiwet n tikli deg Tubirett ɣef 10t n ṣbeḥ. Tikli-agi heggan-tt-id inelmaden n tesdawit n...

Philippines: le typhon Bopha fait 239 morts et des centaines de disparus

Le typhon Bopha, le plus puissant de l'année aux Philippines, a fait au moins 239 morts et des centaines de disparus dans l'extrême sud...

Isem-is Ssaɛid Meqbel

Tidett ass-a ma yella tedreg ɣef wallen, d tamuɣli i iwehhan s ayen nniḍen. Ur yemmut Ssaɛid Meqbel, ur d-grin wid i t-yenɣan. Acku asmi iqesden ad t-nɣen, i iẓran d acu i d azal-is di tmetti. S lmut-is rnan-as azal, azal-nni iksen i yiman-nsen.

Faux barrage à Ahnif ( Tuvirett)

Un groupe terroriste armé, composé d’une quinzaine d’éléments, a dressé hier soir, vers 21 h, un faux barrage dans la commune d'Ahnif (...

(Tubirett): Imezdaɣ n Ḥizer, Aɣbalu akked Tqarbuzt kren-d mgal tifranin

Imezdaɣ n Ḥizer fɣen-d taṣebḥit n wass-a, 29 di wunbir, i wakken ad d-inin ala i tefranin i d-ihegga udabu azzayri, belɛen tiwwura n...

Snuzun-aɣ layas s usirem !

Tifranin ad ɛeddint. Akken i ɛeddant tid iɛeddan ara ɛeddint tid ara d-yernun. Ayen ara d-yeqqimen ala liḥala-k ay amɣabun. Zzuznen-k s wawal, s ḍemɛen-k s cci. Di yal tikelt i deg ara k-ḥwiǧen ssnen s wacu ara k-id-jebden, mi ruḥen d ayen ḍalen akkin, ɣur-k ur d ttuɣalen a la ma ḥwaǧen-k daɣen.

Mellila : des policiers trafiquants de drogue arrêtés

Au Trois agents de la Gardia civile et deux officiers de la police nationale espagnole ont été arrêtés à Melilia, pour leur implication présumée...

FERḤAT MHENNI I UMAṬṬAF TAMURT:  » Agzam n tefranin d Taqbaylit, d lεib fell-aneɣ ad neki deg-sent « 

Akken yuɣ tannumi, mass Ferḥat iban-d d argaz n tsertit, yesseqdac-itt i yiswiyen akked tlelli n uɣref Aqbayli mačči d nettat i t-yesseqdacen am wid yelhan akked tefranin. Xas akken yettwaṭṭef, yextar uselway n Unabaḍ ad yeǧǧ lecɣal nniḍen akken ad yili i tririt ɣef wayen i d-steqsan Yiqbayliyen i d-yessawlen s ṭṭaqa.

Farḥat Mhenni deg umaṭṭaf Tamurt: « Ma yella iqbayliyen ttikkin di tefranin, d affud ara rnun i udabu ameṣbaṭli « 

Aselway n Unavaḍ Uɛḍil, Mass Farḥat Mhenni yella iḍelli, ass n Lhed 25 di wunbir, d inebgi n Karim At Karma deg umaṭṭaf Tamurt. Yemeslay-d ɣef waṭṭas n temsal, ladɣa tid icudden ɣer yimal n tmurt n iqbayliyen, imal n timanit, d leqdic ara d yilin ɣer sdat i wakken tamurt n yeqbayliyen ad tawi tilleli i tettraǧu acḥal d aseggas, tilleli iɣef mmuten acḥal d irgazen d tlawin.
- Advertisment -

Most Read