Daily Archives: Yen 15, 2013

Azekka ad yif ass-a ma nefka azal i yiḍelli

Lefhama mačči d leqraya, leqraya mačči d lefhama. Mačči s kra n win yeɣran yefhem, mačči s kra n win ifehmen yeɣra. Win iḥuza uɣarbaz adarɣal amek ara i wali tafat, amek ara iwali azekka?

Leqser ( Bgayet ): 20 n yimdanen sxerben timezduɣin ur ɛad nettwazdeɣ

Ass n ssebt deg yiḍ, lewhi n ttnac, yiwet n terbaɛt ( 20 yid-sen), zedmen ɣef 100 n tmezduɣin timaynutin ur nettwazdeɣ ara,...
- Advertisment -

Most Read