Daily Archives: Fur 20, 2013

I kečč a gma ?

Imal-inek tebriḍ-as deg urebbi n at Rebbi, deg-sen terǧǧiḍ tifrat, maca tettuḍ amek igan, d acu-ten ? si zik iḍarren-ik ttemḍakkalen, tikwal s asemmar tikwal s amalu, ttsewiqen s izerfan-ik, ttsewiqen s neyya-k…
- Advertisment -

Most Read