Daily Archives: Meɣ 4, 2013

Tala Xlil ( At Dwala ): Ali Laceuk ur d-iban seg wass n 22 di Furar

Seg wass n lǧemɛa 22.02.2013, Laceuk Ali n Taddart n Tala xlil, At Ɛisi i d-yezgan deg At Dwala, iɣab ur d-iǧǧi later. Ilmeẓyen n...

Tasleṭ i wungal “Abrid n tala” yura Muḥend Arkat

Amaru, daɣen, iglem-d amek ttidiren ilemẓiyen di taddart akked wamek yettili leqder n ilemẓi ɣer win it-yugaren. Dɣa dagi amaru yenna-d belli tajmaɛt n taddart, s lemqadra akked leḥya, ǧǧan-tt ilemẓiyen i yemɣaren, ma d nutni amḍiq i ḥemlen ad qimen deg-s ddaw n tzemmurt iqublen tala n taddart, acku din i tekkesent wallen lxiq u din i llant teḥdayin yal ass.
- Advertisment -

Most Read