Ajeǧǧiḍ n wiyaḍ nkemmez-it ɣef izugar-nneɣ!

3
251

Rran tamurt d tiẓgi; win izemren wayeḍ ad t-yeḥqer. Lqanun rran-t d aɛekkaz, yes-s kkaten wid it-yugin! Aǧadarmi yekkes amḍiq i ccix n leǧamaɛ, ccix n leǧamaɛ yekkes amḍiq i yilef di lexla! Ur d-yegri wa issuɣen, ur d-yegri wa yennaɣen!
At iččumar raɛen di tudrin, ayen? Iǧadarmiyen raɛen di tudrin, ayen? Yal wa yessikid wayeḍ, yal wa yettraǧu deg-wayeḍ ad d-yini kra. Ur yelli win ara d-yezwiren ass-a, ur yelli win ara iqablen asif i d-iḥemlen! Tudrin uɣalent d annar i twaɣiyin, uɣalent d axxam i yir ccetla!

Hudden izumal, rẓan ansayen, sderɣelen timuɣliwin, d acu i d-yegran deg wazalen? Trab tmetti, iberdan ɣer-s ur ssufuɣen. Yemmut wemdan deg yergazen d tlawin, seg-nneɣ usmen ula d lehwayec!

Kksen-aɣ allen nnan:”walit!” Rẓẓan-aɣ ifadden nnan “azlet!” Gezmen-aɣ iles “nnan init!” Sɛerqen abrid ɣer yiman-nneɣ, sɛerqen awal iyimawen-nneɣ, sɛerqen tikli i iḍarren-nneɣ !

D lqella n tmusni ik-yerran a Muḥemmed d imḍebber! Win i d-yusan ad aɣ-yezzuɣer ɣer ujeǧǧiḍ-is, yal win i wumi i yeɛreq ubrid ad t-id-yaf s axxam-nneɣ! Win i wumi yeɛreq leḥsab ad t-id-yaf yes-neɣ!

Ajeǧǧiḍ n wiyaḍ nkemmez-it ɣef izugar-nneɣ, nettuḥmad, ittaɛǧab-aɣ lḥal mi ara aɣ-d-yeḍs! Ur neẓri ara belli yella waɣẓaẓ yifen akmaz!

Tibḥirt-nneɣ fegglen-tt yilfan, ass-mi nẓẓereb tin n lǧiran! Ayen akk ara ad nekk nettagad awal, d awal-agi ara aɣ-ihudden.

Ass-a win yeččan aɣrum di remḍan, at iččumar ad t-wwten, iǧadarmiyen ad t-awin ɣer lḥebs, at taddart ad t-zelmen, ad d-inin yir awal fell-as!

Win yebɣan lebni ad as-d-yekk s wadda! Win yebɣan tidett ad tt-iqabel s lqedd! Ihdumen-agi i d-iẓedmen ɣer tudrin-nneɣ ɣer tmurt-nneɣ, ma yella neddukel am yiwen, ad uɣalen, ad mmḥun; s webrid i d-usan ara yuɣalen!

Irnaten Murad

3 COMMENTS

  1. D tidett akw ayen-akka id-tennid. Tamughli-k tsugh u ters akw ghef temsal-agi izgan ttdeggiren-agh, izgan zzemmin seg-nnegh. Akken qqaren at zik: aghyul n vava d jeddi rnigh rkva ar deffir. Maca tura, imi d-nenna kaw anect-a, imi nwala dacu ara iderrun yerna ur igh-ihwi ara anda tifrat? Amek ara as nveddel udem d tikli? S tughalin ar ansayen imezwura? s tatrart d usennulfu n uvrid nniden? Amek ara nsellek iman nnegh d ixfawen nnegh?

    Nek akken walagh, ad teddu ar zdat, ad tughal ar deffir, ad tneggez ar igenni, ad tres ar tmurt maca tidett yiwet-is kan: {{ad nerfed aveckid negh ad nengar}}. Tefra tfuk.

  2. D tidett akw ayen-akka id-tennid. Tamughli-k tsugh u ters akw ghef temsal-agi izgan ttdeggiren-agh, izgan zzemmin seg-nnegh. Akken qqaren at zik: aghyul n vava d jeddi rnigh rkva ar deffir. Maca tura, imi d-nenna kaw anect-a, imi nwala dacu ara iderrun yerna ur igh-ihwi ara anda tifrat? Amek ara as nveddel udem d tikli? S tughalin ar ansayen imezwura? s tatrart d usennulfu n uvrid nniden? Amek ara nsellek iman nnegh d ixfawen nnegh?

    Nek akken walagh, ad teddu ar zdat, ad tughal ar deffir, ad tneggez ar igenni, ad tres ar tmurt maca tidett yiwet-is kan: {{ad nerfed aveckid negh ad nengar}}. Tefra tfuk.

  3. D tidett akw ayen-akka id-tennid. Tamughli-k tsugh u ters akw ghef temsal-agi izgan ttdeggiren-agh, izgan zzemmin seg-nnegh. Akken qqaren at zik: aghyul n vava d jeddi rnigh rkva ar deffir. Maca tura, imi d-nenna kaw anect-a, imi nwala dacu ara iderrun yerna ur igh-ihwi ara anda tifrat? Amek ara as nveddel udem d tikli? S tughalin ar ansayen imezwura? s tatrart d usennulfu n uvrid nniden? Amek ara nsellek iman nnegh d ixfawen nnegh?

    Nek akken walagh, ad teddu ar zdat, ad tughal ar deffir, ad tneggez ar igenni, ad tres ar tmurt maca tidett yiwet-is kan: {{ad nerfed aveckid negh ad nengar}}. Tefra tfuk.

Comments are closed.