Tiregwa, tasbeddit takanadit i Tmaziɣt – Timsizelt: Arraz « Belɛid At Ɛli »

3
318

Tiregwa, tasbeddit takanadit i Tmaziɣt tbereḥ-d s tulɣa n teẓrigt tamezwarut, 2013-2014, n temsizelt n tira n tullisin neɣ Arraz « Belɛid At Ɛli ».

S weskkar n warraz-a sɣur tasbeddit Tiregwa tebɣa ad terr tajmilt i yiwen wemyaru ameqqran, wagi d Belɛid At Ɛli, i yellan d tigejdit, i yeǧǧan tasekla taqbaylit ad tezger seg timawit ɣer tira. Ass-mi i d-ilul Belɛid, ilul-d i tira. Mi akken i d-yeḥder ad yefren anta tutlayt s wayes-s ara yaru, ɣer ɣur-s iban d tutlayt n yemma-s : Taqbaylit.

Gar yeswiyen n warraz-a, d ademmer n yemrura i d-yettnekkaren akken ad ḍefren abrid i d-yenjer Belɛid At Ɛli. Dɣa tagnit tettunefk-asen i wid d tid iḥemmlen tutlayt n Dda Lmulud akken ad refden imru akken ad kksen algam i tirga-nsen ad ten-id-suffɣen d iḍrisen.

Wid d tid iran ad ttekkin deg temsizelt n tira Belɛid At Ɛli, ɣur-sen armi d amenzu n Yennayer 2964 (12 yennayer 2014) akken ad d-aznen iḍrisen-nsen ɣer tansa-a: arrazbelaidatali@gmail.com. I wugar n yisallen ɣef yilugan n uttekki deg warraz, rzum ɣer wesmel: www.belaidatali.tiregwa.com.

Igemmaḍ n temsizelt Arraz Belɛid At Ɛli ad ten-teẓrem ass n 20 yebrir 2014. I demma n wid d tid i irebḥen, yiwet n tmeɣra n trririt n warrazen ad d-tilli deg unebdu 2014. Arrazen ara bḍun waygar-asen d wigi :

– Arraz 1u : 800C$.

– Arraz wis 2 : 500C$.

– Arraz wis 3 : 300C$.

Tiregwa, tasbeddit takanadit i Tmaziɣt

3 COMMENTS

  1. Akken qqaren at zik: a wi-d ad yili kra! Arazen ara d-yefghen seg-s ad fken afus amuqran i wid akw ittarun s tmeslayt nnegh.

    Tura, macci d tikkelt tamewzarut i d-llant timsizlin-agi d warazen nniden ghef tsekla, maca ur ttidiren ara. Ad dren assegwass negh sin, sakin ad ten-tafed mmurd’sen. Ssaramegh wagi ad yidir, ad ifti u ad ijjujjeg.

  2. Akken qqaren at zik: a wi-d ad yili kra! Arazen ara d-yefghen seg-s ad fken afus amuqran i wid akw ittarun s tmeslayt nnegh.

    Tura, macci d tikkelt tamewzarut i d-llant timsizlin-agi d warazen nniden ghef tsekla, maca ur ttidiren ara. Ad dren assegwass negh sin, sakin ad ten-tafed mmurd’sen. Ssaramegh wagi ad yidir, ad ifti u ad ijjujjeg.

  3. Akken qqaren at zik: a wi-d ad yili kra! Arazen ara d-yefghen seg-s ad fken afus amuqran i wid akw ittarun s tmeslayt nnegh.

    Tura, macci d tikkelt tamewzarut i d-llant timsizlin-agi d warazen nniden ghef tsekla, maca ur ttidiren ara. Ad dren assegwass negh sin, sakin ad ten-tafed mmurd’sen. Ssaramegh wagi ad yidir, ad ifti u ad ijjujjeg.

Comments are closed.