Amhad, Γuct 11, 2022

Daily Archives: Cut 25, 2013

Yugi wul-iw ad yamen belli tekfam…

Muqlent wallen anida ara walint Aqbayli-nni ? Ulac-it ! Ur d-yewwiḍ ur qrib anida-t? S anda iruḥ? Wissen ma yesla? Wissen ma yeẓra s tidett ayen la iḍerrun d wegdud-nni Aqbayli? Taqbaylit-nni tegr-d tiɣri, ma d wid terza temsalt ssusmen. Acuɣer? Ʃemden neɣ tekkan? Wissen…? Taqbaylit-nni d lawan fell-as ad tekker neɣ ad tt-neğğ ad ttenger?
- Advertisment -

Most Read