25 tuber d ass aɣelnaw n useklu

0
347

{{Bgayet}}

Ass-a n lǧemɛa 25 deg wayyur n tuber, d ass aɣelnaw n useklu. Γef-aya aṭas n tdukliwin yemgaraden i d-ihyan di tamiwin yemxalafen i yefɣen s annar akken ad ẓun isekla. Deg umedya tidukla n Tici tazegzawt yettḥerbiben ɣef twennaṭ. Ma drus 10 000 n isekla i ittuhyan i wuẓẓu.
C.W.