{{Bgayet (Xerraṭa): {{Taqcict tebɣa ad tt-neɣ iman-is

0
321

D tlata 17 di duǧember, Sumya, 15 n iseggasen di tudert-is, tebɣa ad teg tillas i yiman-is ma akken i d-ḍegger iman-is seg agelmim »barrage » n Yiɣil ameddda, di tɣiwant nXerraṭa. Iḥun Rebbi fell-as din i yellan iɛessasen i tt-id-yesselken.
Tekcem ɣer sbiṭar n Xerraṭa. Sebba n twaɣit-ayi d igemmad ur nelhi ara di tɣuri i tt-yessawḍen akken ad ttneɣ iman-is.

C.W.