Leqser: argaz yewwi-t uḥemmal

0
220

Lehwa id -yewten d lehmali ass-nni n ssebt yezrin, yiwen n wergaz yewwi-t uḥemmal.
Argaz yellan zdaxel n ukamyun, yeṭṭer-d ad iwali d acu n sebba i yeǧǧan akamyu ad yeḥbes. Di teswiɛt n teswiɛin iger-d uḥemmal yegla s wergaz-agi. Tawaɣit-agi teḍra-d deg tqenṭert n Bercici. Atagaz-agi yesɛa 40 n iseggasen di tudert-is.
c.w.