Timlilit akked Ɛmiruc Amwanes – Ɛmiruc Amwanes, yal awal s wazal-is

3
303

{{Tamurt : D anwa-t Ɛmiruc Amwanes?}}

Ɛmiruc Amwanes, d yiwen n yilemẓi gar yilmeẓyen n Tmurt n Yiqbayliyen, nedder tudert n umsedrar am nekkni dɣa am tuget n yimesdurar-nneɣ. Win i iyi-cban, kkreɣ-d deg tallit anda ilmeẓyen cudden ɣer taluft n tmagit, d umennuɣ ɣef yidles-nneɣ. Ɛmiruc Amwanes d yiwen iḥemmlen tasekla abeɛda tagi-nneɣ. Nḥemmel tamedyazt yessawalen i wallaɣ, ufiɣ-d iman-iw d amedyaz yesseḥbibiren amek ara nessiweḍ tamedyazt-nneɣ ɣer unnar n tegraɣlanit ama seg tama n yisental ama seg tama n tifulka d tudyizt.

{{Tamurt : Amek almi i d-ufiḍ iman-ik deg ubrid-agi n tewsit, neɣ ṣṣenf-agi n “ṣlam”. Ma yella nmuqel ad naf belli ur yelli ara di tmetti taqbaylit, d kečč i d amenzu i isxedmen tawsit-agi?}}

{{Ɛmiruc Amwanes}} : zemreɣ ahat ad d-iniɣ belli tawsit-a n «Ṣlam » ur telli ara d taberranit ɣef tmetti taqbaylit, abeɛda di talliyin-nni timensayin anda amedyaz (ameddaḥ), yessen tawsit-a wer ma isemma-as, imi yessexdam kra n wallalen n uẓawan mi ara d-yeqqar isefra-s. Sumata, lxetyar n tewsit-a ur d-yekki ara seg wulac, ferneɣ-tt deg yiswi n usiǧhed n tikta i bɣiɣ ad d-ssenfliɣ, imi ɣur-i tamedyazt d awal d unamek-is. ɣef waya, walaɣ belli anya n uẓawan ma yemlal d wawal-iw, mebla ma ccniɣ, ad d-yefk tagnit i usmiḍren (réflexion) deg wallaɣ n yimsefliden.

{{Tamurt}}: Anta tala iseg i d-yettagem Ɛmiruc Amwanes isefra-ines?

{{Ɛmiruc Amwanes}}: Akken yeqqar ccix Muḥend : « taqbaylit tettnawal awal, temmal tessawal », tala tamezwarut anda d-nettagem d tala n yimezwura-nneɣ, imi nnan-d s teqbaylit ayen akken yettidir umdan deg umaḍal s wawalen ireznen yesɛan sser. Ihi ma llan imezwura-nneɣ d tiliwa n tmusni (taqbayilt), ɣur-i Ccix Muḥend d Aɣbalu n wawal d tmusni, anda yal amedyaz ilaq fell-as ad inadi amek ara d-yesseflali cwiṭ n wayen akken d-nnan deg talliyin-nni anda aqbayli ala awal i yesɛa d allal s wayes ara iqqazem aɛdaw, neɣ ahat ad yefru timsal n tmetti.

{{Tamurt}}: Ayen ṢLAM? D acu i k-ijebden ɣer-s neɣ d acu i tufiḍ deg-s ulac-it deg isefra i nuɣ tannumi nsell-asen neɣ nettawi-ten-id?

{{Ɛmiruc Amwanes}}: Akken d-nniɣ yakan, lxetyar n tewsit-a, d akemmel n wayen d-bdan imezwura-nneɣ, maca s wudem atrar. Qqaren-d belli zzawiyat zik, mi ara tili kra n tegnit izeggir umedyaz, yettabeɛ-it uḍebbal s ubendayer, agraw-nni xeddmen “ṣlam”, imi yal asefru s uẓawan-ines, yal asefru s wanya-ines, maca amedyaz s wawal kan usrid i yettmeslay. Amedya ayen txeddem zzawiya n at Sidi Ɛemmar… neɣ ma nezmer ad d-nini Buǧlima n zik, kra s lɣiḍa ( tura d allalen atraren) kra s taɣect.

{{Tamurt}} : Aḍebṣi-yagi-inek amaynut ɣef wacu ila d-ittmeslay? Ma tzemreḍ fek-aɣ-d kan akka s tewzel isental i d-yettawi? Anda daɣen i nezmer ad t-naf?

{{Ɛmiruc Amwanes}}: Isental n uḍebsi aneggaru, ggten, neɛreḍ ad d-nawi akka ɣef temsal yerzan tudert, lmut, tasusmi, ahat d isental iɣef d-wwin yakan imedyazen n teqbaylit. D timsal i walaɣ ttezzint di lxaṭer-iw nenna-tent-id d asefru. aḍebsi-ya yezmer ad t-tafem deg lesswaq, iffeɣ-d deg uxxam n usiẓreg IZEM.

{{Tamurt}} : Ayɣer i tferneḍ amedyaz Zedek Mulud akken ad yettekki deg uḍebṣi-yagi-inek amaynut?

{{Ɛmiruc Amwanes}}: Tazwara, afran n mass Zedak Mulud, d tiririt n tejmilt i yiwen unaẓur i tt-yuklalen. Tin ɣer-s, asentel i neffren iwata i uɣanib-ines, daɣ d ayen yellan deg lewhi-nneɣ, yezmer ad yesɛu azal, ahat ad yettekki deg usnerni n ccna n teqbaylit.

{{Tamurt}}: Nger tamawt ɣef isental i d-tettawiḍ, nwala am wakken kecmen di tfelsafit s isental n lmut, akkin i lmut, tudert, targit, ilem… d acu i k-yeǧǧan ad tessefruḍ ɣef isental-agi?

{{Ɛmiruc Amwanes}}: S wawal awezzlan kan, isental i neffren, akken d-nniɣ yakan, d ayen yettezzin deg wallaɣ-iw, d ayen nettidir d wayen nettḥulfu, yezmer kecmen deg unnar n tfelsafit, maca nniɣ-d yakan belli iswi d asnerni n tsekla-nneɣ s yisental isuman tagreɣlanit.

{{Tamurt }} : D acu-ten isenfar i d-yettheyyi Ɛmiruc Amwannes sya ɣer sdat?

{{Ɛmiruc Amwanes}}: Iṣenfar i d-nettheyyi, nezmer ad nemmeslay ɣef yiwen n umahil d Mass Karim Abranis, ara d-yeffɣen s ttawil-agi n ugtulɣu (clip audio-visual), akken daɣen nettheyyi adlis ara d-yeffɣen s snat n tutlayin Tamaziɣt-Tafarnsist, ad yili d ammud n yisefra ara d-yeffɣen akka ɣer sdat.

Isteqsa-t Murad IRNATEN

3 COMMENTS

Comments are closed.