Tubiret – Aseḥbes n ugraw n Yiqbayliyen s yiɣil akked ddɣel

0
250

S ddɣel i qublen yiɣallen n teɣlist n udabu amesbaṭli agraw n Yiqbayliyen i d-yennan ala i ucaṛeε n 32 yilmeẓyen s ssebba n tefranin n Mayu yezrin.
Iqbayliyen ttuqublen s lkeṛh deg ugraw-agi xas akken d azref i ten-id-yessemlalen akken ad ilin ɣer tayet n watmaten-nsen ara iεeddin di ccṛeε.
Tiyitiwin n udebbuz glant-d s ujraḥ n ddeqs n yimdanen akked tuṭṭfa n 4 yiɣeṛman (Madjid BACHOUCHE, Sofiane BOUATTA, Slimane BERKANE akked Farid DJILI).
Amussu i Ufraniman n Tmurt n Yiqbayliyen akked Uzeṭṭa n Unabaḍ Uεḍil wwten-d deg urkaḍ n yizerfan n umdan di Tmurt n Yiqbayliyen, dɣa gren tiɣṛi i tuddsiwin n yizerfan n umdan yellan deg umaḍal akken ad yeḥbes urkaḍ n Yiqbayliyen.