Yal tamurt s ideɛɛacen-is !

6
1412

Tamurt-iw am tmura n medden irkelli, tesɛa ula d nettat ideɛɛacen-is ɣas akken ur cuban ara ɣer ideɛɛacen-nniḍen. Ɣur-neɣ ur tekksen ara iqerra, ur zellun ara si tmegraḍ; d immal-nsen kan i la neqqen.
Ur yelli d adabu KAN i ineqqen idles akked tutlayt, d ideɛɛacen-nneɣ itt-yeǧǧan tettmettat; amek ara tili tsekla ma yella ur nettaɣ, ur neqqar idlisen yuran s teqbaylit?
Amek ara yaru yiwen ma yella ur as-ttnuzun ara yidlisen, ma yella ur sellen ara yes-s yimdanen iḥemmlen tasekla?
Ideɛɛacen-nneɣ stahzayen di tutlayt, sseḍlamen adabu, ttafen-t-id ssebba: d netta kan i d aɛdaw n tutlayt d yidles.

Ideɛɛacen-nneɣ kkaten, ttḥaraben ɣef twennaṭ akken ila ssexraben di tmetti; yettɣaḍ-iten yifer ma yekkaw, ma yuɣal d awraɣ akken ur ten-yettɣaḍ uqcic ur nessin taɣuri, ur nessin ad yemmeslay akken ilaq s tutlayt-is.

Ideɛɛacen-nneɣ ḥemmlen tamurt-nsen; ssenǧeq yezga gar ifassen-nsen, ma yella d ul-nsen d timura-nniḍen, d tutlayin d yidelsan-nniḍen i ten-izedɣen. Ḥemmlen-kem a tamurt mi ara fɣen kan seg-m!
Amek-it udgud ur nesɛi taskla ibedden? Amek ara yiẓid yimmal, amek ara iṣeggem uzekka ma yella nerkeḍ ayen ara aɣ-yawin ɣer-s? Amek ara tzuxxeḍ s tmetti iḥettben imedyazen-is, imyura-s, inaẓuren-is d imeslab?
S wumi ara yili uwanek? Yes-neɣ neɣ s iberraniyen?
Ini-d amek-iten imeɣriyen-nwen ad awen-d-iniɣ amek-itt tsekla-nwen?

Irnaten Murad

6 COMMENTS

 1. azul, atan turiḍ-d tiririt ar taggara umagrad inek(ini-d amek iten imeγriyen nwen, ad awen d-iniγ amek-itt tsekla nwen); ala imeγnasen n tutlayt nneγ i yettaγen idlisen i d-itteffγen, acku tisuta γrant s taεravt kan, umazal avrid-a yettkemmil, tasertit udavu tewweḍ yal taddart s lğamaε yal lğamaε s tdukla wumi qqaren luğna »leğnun » luğnat-a akk kkaten i wakken ad gent zzawiyat ad sseγren leqran i yimeqranen d imeẓyanen,imi yi-d-inna akka yiwen taddart-iw, nniγ-as acimi mačči d taqvaylit ara tseγrem.

  • Azul,

   Yelha umdan ma yeqqar s tutlayin nniḍen, maεna acḥal i yeqqar s tutlayt neɣ tutlayin nniḍen, acḥal i yeqqar s tutlayt-is ? Imeɣriyen n tmurt (Tamurt n Leqbayel) qqaren s tutlayin nniḍen, ula d wid iqqaren tutlayt tamaziɣt-taqbaylit, tuget deg-sen qqaren s tiwaḍ ! Ula d iselmaden n tutlayt-nneɣ ur tt-qqaren ara yakk, ḥalama iqsed ad ixdem tasleḍṭ s tafransist, dagi atan ihettem-it lḥal ad iɣer aḍris-nni kan !

   Amek ara d-kkren warraw-nneɣ ad ɣren tutlayt-nneɣ ma yella nekni, s wid ur nxeddem tuttlayt naɣ wid i tt-ixedmen, ur tt-neqqar ara ? Tikwal mi ara iffeɣ yiwen ar tmurt n lbeṛṛani i d-ikkat wul ad tt-iɣer wala mi ara yili di tmurt…dagi i tuḍen icci-s !
   A ladɣa llan ttawilat deg tmura n beṛṛa ɣef tmurt-nneɣ imi yella waya ? Deg wayen iεnan tutlayt-nneγ ur cukkeγ ara….

 2. azul, atan turiḍ-d tiririt ar taggara umagrad inek(ini-d amek iten imeγriyen nwen, ad awen d-iniγ amek-itt tsekla nwen); ala imeγnasen n tutlayt nneγ i yettaγen idlisen i d-itteffγen, acku tisuta γrant s taεravt kan, umazal avrid-a yettkemmil, tasertit udavu tewweḍ yal taddart s lğamaε yal lğamaε s tdukla wumi qqaren luğna »leğnun » luğnat-a akk kkaten i wakken ad gent zzawiyat ad sseγren leqran i yimeqranen d imeẓyanen,imi yi-d-inna akka yiwen taddart-iw, nniγ-as acimi mačči d taqvaylit ara tseγrem.

  • Azul,

   Yelha umdan ma yeqqar s tutlayin nniḍen, maεna acḥal i yeqqar s tutlayt neɣ tutlayin nniḍen, acḥal i yeqqar s tutlayt-is ? Imeɣriyen n tmurt (Tamurt n Leqbayel) qqaren s tutlayin nniḍen, ula d wid iqqaren tutlayt tamaziɣt-taqbaylit, tuget deg-sen qqaren s tiwaḍ ! Ula d iselmaden n tutlayt-nneɣ ur tt-qqaren ara yakk, ḥalama iqsed ad ixdem tasleḍṭ s tafransist, dagi atan ihettem-it lḥal ad iɣer aḍris-nni kan !

   Amek ara d-kkren warraw-nneɣ ad ɣren tutlayt-nneɣ ma yella nekni, s wid ur nxeddem tuttlayt naɣ wid i tt-ixedmen, ur tt-neqqar ara ? Tikwal mi ara iffeɣ yiwen ar tmurt n lbeṛṛani i d-ikkat wul ad tt-iɣer wala mi ara yili di tmurt…dagi i tuḍen icci-s !
   A ladɣa llan ttawilat deg tmura n beṛṛa ɣef tmurt-nneɣ imi yella waya ? Deg wayen iεnan tutlayt-nneγ ur cukkeγ ara….

 3. azul, atan turiḍ-d tiririt ar taggara umagrad inek(ini-d amek iten imeγriyen nwen, ad awen d-iniγ amek-itt tsekla nwen); ala imeγnasen n tutlayt nneγ i yettaγen idlisen i d-itteffγen, acku tisuta γrant s taεravt kan, umazal avrid-a yettkemmil, tasertit udavu tewweḍ yal taddart s lğamaε yal lğamaε s tdukla wumi qqaren luğna »leğnun » luğnat-a akk kkaten i wakken ad gent zzawiyat ad sseγren leqran i yimeqranen d imeẓyanen,imi yi-d-inna akka yiwen taddart-iw, nniγ-as acimi mačči d taqvaylit ara tseγrem.

  • Azul,

   Yelha umdan ma yeqqar s tutlayin nniḍen, maεna acḥal i yeqqar s tutlayt neɣ tutlayin nniḍen, acḥal i yeqqar s tutlayt-is ? Imeɣriyen n tmurt (Tamurt n Leqbayel) qqaren s tutlayin nniḍen, ula d wid iqqaren tutlayt tamaziɣt-taqbaylit, tuget deg-sen qqaren s tiwaḍ ! Ula d iselmaden n tutlayt-nneɣ ur tt-qqaren ara yakk, ḥalama iqsed ad ixdem tasleḍṭ s tafransist, dagi atan ihettem-it lḥal ad iɣer aḍris-nni kan !

   Amek ara d-kkren warraw-nneɣ ad ɣren tutlayt-nneɣ ma yella nekni, s wid ur nxeddem tuttlayt naɣ wid i tt-ixedmen, ur tt-neqqar ara ? Tikwal mi ara iffeɣ yiwen ar tmurt n lbeṛṛani i d-ikkat wul ad tt-iɣer wala mi ara yili di tmurt…dagi i tuḍen icci-s !
   A ladɣa llan ttawilat deg tmura n beṛṛa ɣef tmurt-nneɣ imi yella waya ? Deg wayen iεnan tutlayt-nneγ ur cukkeγ ara….

Comments are closed.