Tahuski n tmeṭṭut di tẓuri

0
263

 

Anwa amedyaz naɣ amyaru ur nuri ara ɣef cbaḥa n tmeṭut, ur d‑nebdir ara lewṣayef-is, ur neɛciq ara di ṭif-is ?

Tahuski n talest di yal zzman, di yal amkan ɣer yal amdan tezga teskikiḍ iḥulfawen n unaẓur. Tezga tesmendig ijujaḥ n tmena deg ulawen-nsen, tesduqqus lebɣi n ucewweq ɣef ayen yellan d lɛalit di tmeddurt. Tahuski d asafer yessawalen i lebɣi n tira, d lhejna yettaṭafen affus i umedyaz neɣ i unaẓur iḥuza yiffer n thuski kesben-t tlawin mebla ceḥḥa, akken ad yinni t‑iden yettkufuten deg ul‑is.

D Baudelaire naɣ Si Muḥend U Mḥend, d Nizar Qabani naɣ d Si Muḥ, d Ɛumar Xayyam naɣ d Lunis Ait Menguellet, D Victor Hugo naɣ d Zedek Mulud, d Jack London naɣ d Farid Faragi, i meṛra knan ddaw tfeṭṭiwjin n cbaḥa yettumun deg igli n tirga ! Inazuren n tmurt‑a neɣ n tihin, i meṛṛa jerben aknaf n tirget n cbaḥa ireqqen deg uḍan yettɛebbin lxiq, amer ma dlan fell‑as din ad yekkes fad iten yeskawen . Akken ma llan, d wid n tallit‑a neɣ d wid n tallitin yezrin, ttwaxeḍfen s tafat yettudumen si tfekka n tmeṭṭut, frawsen s nnesma i d asen‑tettazzen tili-s.

Yal yiwen acu n tuffirt wukkud yemlal di ṣṣura n tmeṭṭut, yal wa acu n uferdis i d‑yessakin iragen n leḥmala-s ɣer ljiha-nsen-t. Yal wa acu n lbaḍna i d at-yewwin ad yeɛbed asefru, amer deg yifyar ad yar ttar i wurɣu n tayri yuɣen deg ul-is. D tilli-is, d lexyal‑is, d acumeḥ-is neɣ dayen‑nniḍen, kra d‑yekkan si tmeṭṭut yewwi imedyazen ad nejren awal ara d‑yekken nnig wawal amer yis ad weznen tahuski d‑yerra lexyal yifen yakk lexyalat , amer ad metlen rriḥa n tjeǧǧigt yifen yakk tijeǧǧigin.

Deg yimir asugen‑nsen yettuɣal mebɣir tilist. Yal tameṭṭut s zzin-is, yal ta s‑sser-is, yal ta s‑lbenna-s. Baudelaire deg akken yedda i lebɣi n lebɣi‑s yecna cbaḥa n tberkanin, Jack London yurra ɣef tmeṭṭut tamarikanit, Xayyam tahuski n tullas n Iran. Yal amyaru amek i yettwali sser n tullas, yal wa anwa zzin i timelken, yal wa anwa udem s wacu i d at yura. Yeqqar Xayyam: “i yecmet wul ur d as nessin i zzin, ur neɛriḍ ṣṣekra n tayri‑s” ! Yeqqar diɣen Rene Char: “ Xas di lbir n ṭlam i d‑yezga rṛuḥ, mača allaɣ yettega‑yas amḍiq i thuski”.

Zzin d sser mxallafen wudmawen‑nsen, yella zzin n thendit, n trumit, n turkit, n trusit. Yal ta acut sser s wacu tettwassen, yal ta tirga i d‑tesmendig deg ulawen n imaɛcuqen. Ahat wid i d‑yektalen, i d as yufan i zzin lqis‑is akken ilaq d imeklawen. Aya yettban‑d ɣer Sandro Botteceli yellan i lmendad n tefliwt Venus.

(ad ikemmel…)