Tameṭṭut taqbaylit d tameɣnast n yal ass

3
911

Mazal ar ass-a tameṭṭut di tmurt n yeqbayliyen ur tewwiḍ ara ɣer lebɣi-s, ɣas tettnaɣ iḍ d wass. Mazal-itt tettnaḍaḥ ɣef yidles-is akked tutlayt-is.

Tameṭṭut-agi akken ur siɣzifeɣ ara awal war anamek, d Taqbaylit, neɣ d tamsedrart. Taqbaylit d ameslay yettazalen ɣef yiles-is. Di tmura nniḍen, mačči aṭas n tlawin yellan am nettat. Ulac tin ur tesɛedda, neɣ tin ur d-nesseqsa fell-as: Ṭrad, lḥif, lbaṭel, tamḥaqranit, tiyita, lqanun n tullas…akked wayen nniḍen.
Ma nenna-d turez afus imi drus. Melt-iyi dɣa ma ur ilaq ara ad d-nehdeṛ fell-as? Aṭas a yezrin fell-as, maca tenna:  » Ccah, teqqed tassa ». Aka i d tasa n Teqbaylit, terɣa, tezza.

Yak medden ẓran tamurt n yeqbayliyen tettwaklal, adrar n nnif ur t-ikesseb menwal… anagar win s-izemren, anagar tiqbayliyin, d yeqbayliyen. Axxam deg ara tili ur tuḥwaj ara tiliẓri, d nettat i d kulci. Isefra, ccna, timucuha inzan, izlan, timsefra… yiwen n wawal kan d aɣerbaz….

Udem-is izga yeḍsa, yal ass yeskanay-d taqbaylit. Tamsalt n yidles yettwaḥeqren d ayen itt-iceɣben aṭas. Idles ɣur-s d agerruj n talsa.Tettcebbiḥ axxam-is s ijeqduren n talaxt, s uẓeṭṭa, tibaqyin, iqbucen d wayen nniḍen. Ma ncuba-tt ɣer tzizwit, mačči ɣef tuqqsa, maca ɣef leqdic-is n yiḍ d wass.Tbedd ɣer yidis n tutlayt-is taqbaylit: Tin s yettmaslay wegdud-is Aqbayli. Tbedd ɣer yidis n wid ittnaɣen ɣef yidles-nnsen di teswiɛt n lḥers, terna-yasen-d lhiba d agi di tmurt neɣ akin i ugemmaḍ. Tbedd ɣer yidis n igujilen d imeɣban wid iqedcen ur ɣelten d wid ur nessin ass amellal, acku tɣuc laẓ, tamḥeqranit, tekreh lbaṭel d uzaglu.

Tameṭṭut taqbaylit d tameɣnast n yal ass, d tameɣnast n yal tamentilt tuɣdimt. Tbedd ɣer yidis n wergaz-is d mmi-s. Tbedd ɣer yidis n yelli-s akked wuletma-s, tewwet akken ad sɛun izerfan-nsent. Kra n win yesnen tameṭṭut taqbaylit iwhem di lḥala i deg tedder, deg lawan i deg tilawin ur nesɛi azal ddrent am tgellidin di ssrayat kesbent acḥal d adrim.Tameṭṭut taqbaylit tedder deg uxxam aqdim yebnan s tumlilt d weblaṭ. Tameṭṭut taqbaylit d tigellilt n wedrim, maca d tigellidt n yiseɣ d tlelli.

Tamurt n yeqbayliyen tuḥwaǧ tilawin am ti, akken ad snernint tutlayt d yidles, akken ad beddent ɣer yidis n wid yennumen lmerta ad ssifsent fell-asen.
Tameṭṭut taqbaylit terza asalu i tid yebɣan ad ḍefrent abrid-s. Abrid n teqbaylit yezgan deg ul, ul zeddigen am aman. Abrid n tmeṭṭut yettnaɣen ɣef tidet d leqder yettwaksen ɣef wegdud aqbayli. Abrid n tmeṭṭut yessufuɣen ɣer tmurt n tirga, tirga i deg tameṭṭut taqbaylit ad tidir di talwit d tlelli.

 

3 COMMENTS

Comments are closed.