Tamsalt n yiwen n uselmad n tmaziɣt irebḥen di temsizelt n yiselmaden di Belabbes

0
448

TUVIRETT (Tamurt) – B. Ɛebdennur  zedɣeɣ di tɣiwant n Hizeṛ di Tubiret, aseggas-a iwid agerdas Master di tesnilest tamaziɣt si tesdawit n Tubiret. Ilindi iteka di temsizelt taɣelnawt n yiselmaden n uɣerbaz amenzu n tmaziɣt i useggas aɣurbiz 2016/2017 deg waɣir n Sidi Belɛebbas. Maca, ur ɛedda ara, mačči imi ur yiwwiḍ ara aswir ilaqen, d imukan i drus yerna aṭas n yilmeẓyen Iqbayliyen i yekkin dinna, daya imi id yeɣli d amezwaru deg umuɣ n uraju (1er de la liste d’attente).

Deffir-s aɣlif n ttṛebga yebɣa ad yessexdem akk wigad i yellan deg umuɣ n uraju alamma kfan qbel ad d-yeldi timsizelt-nniḍen i useggas 2017/2018. Daɣa yeldi-d yiwen n wadeg (plate forme numérique nationale) seg 17 ɣer 29 agi iɛeddan akken ad jerrden-iman-nsen akk wigad i yellan deg umuɣ n uraju (liste d’attente) ad fernen anida i bɣan ad xedmen. Deffir-s ad d-yessufeɣ uɣlif tineḍfar (résultats), yal win yettufernen ad iṛuḥ ad yeṭṭef amkan-is …

Tamurt.info teseqsa Mass B. Ɛebdennur : I kečč tjerrdeḍ iman-ik ? fernen-k ?

 • Ih ! jerrdeɣ iman-iw di tallit-nni ilaqen, ferneɣ azal n 12 n waɣiren …
 • Ihi, isaḥ-ikk-id umkan d aselmad n tmaziɣt ?
 • S wudem unṣib tzemreḍ ad d-tiniḍ ih, maca di tilawt ur yelli i yellan !
 • Amek ? segzi-d ?
 • Isem-iw yeffeɣ-d deg wadeg-nni n uɣlif (site de la plateforme nationale), daɣa dinna iyi-d-xebbṛen ad ṛuḥeɣ ar waɣir n Sidi Belɛebbas akken ad iyi-ceyyɛen ɣer tenmehla n Beccar ad ṭṭfeɣ amḍiq-iw d aselmad n tmaziɣt.
 • Imi tṛuḥeḍ acu i ak-d-nnan ?
 • Mi ṛuḥeɣ ar waɣir n Sidi Belɛebbas nnan-iyi-d ulac isem-ik ! fkiɣ-asen lebyan belli ttuferneɣ d aselmad n tmaziɣt deg tenmehla n Beccar, nitni smeɛṛiqen, wa yettak-iyi i wa, tturaren yes-i !
 • Ihi tebɣiḍ ad d-tiniḍ d rɛi anwa i rran deg umkan-ik ?
 • Aya iban ! tamaziɣt akka i as-xeddmen, ad wwten akk amek ara s-kksen amkan akken ad t-fken i taɣulin-nniḍen ladɣa taɛrabt ! acku mi uɣaleɣ ɣer wadeg-nni (plateforme nationale d’inscription) akken ad waliɣ ziɣ, ufiɣ yettwakkes yisem-iw gar wigad yettwaxtaren, maca daɣen ur zmireɣ ara ad jerrdeɣ iman-iw deg temsizelt-a n 2017/2018 !
 • Awal-ik aneggaru ?
 • Nekk ad greɣ tiɣri i tneɣlaft n ttṛebga, ad as-iniɣ ẓer dacu iḍerrun i tmaziɣt, llan yimsiriyen (racistes) itt-yugin qebbala, xeddmen akk ayen i wumi zemren akken ad tt-ṛṛẓen ur tkeččem ara timnaḍin beṛṛa i tmurt n Leqbayel, yerna d imḍebbṛen imeqranen, wanag amek ara yettwakkes kan akka s sshala yisem-iw nekk irebḥen s wudem unṣib (atan ɣuṛ-wen lebyan) ?!

Iga-d adiwenni QASI Mexluf i Tamurt