Daily Archives: Yen 2, 2010

Kra seg teqsiḍin n Lḥanafi Ulefqi

Lḥanafi Ulefqi d yiwen umdan n taddart n At Xyar, taddart anda akken uraren asaru amenzu n teqbaylit "Tawrirt Yettwattun", i d-yusan s nnig n Tiwal, taddart-iw. Lḥanafi, meskin, yedder d igellil s teɣzi n tudert-is. Maca ɣas akken ussan ẓẓayyit fell-as, yessefsay-iten s teḍsa d unecreḥ. Deg yal awal i d-yenna tella taḍsa, tella daɣen deg-s tmusni. Aql-i ttxemmimeɣ ad d-jemεeɣ yakk tiqsiḍin-is deg yiwen udlis, deg-s d tajmilt i netta, tayeḍ i nekkni d tsutwin i d-iteddun ahat yella d acu ara nelmed deg-s. Atenta snat seg teqsiḍin n Lḥanafi Ulefqi:
- Advertisment -

Most Read