Daily Archives: Yen 12, 2010

Imneggfen

S kra yeddan d imneggef asmi fell-aγ tengedwa ẓemken ayen din tagnit Nemyuzzam s tammiwin Γunzan-aγ imi nedda negla-d s ufud i tmaziγt. Snezγen yiffassen imcumen ayen akk nesεa d iseγ , nguggin igenwan ahat fell-aγ ttnegnigen asmi i aγ-wwin s asekraf d...

Lqaɛida teqqar a ttneɣ Pierre Camatte

Deg wulɣu ay d-tessufeɣ deg wesmel internet , Tarbaɛt n irebraben n Al Qayida deg Wafrik Ugafa tɛeggen-d dakken ad tneɣ Pierre Camatte, i tuker di Mali ass n 25 unbir iɛeddan, ma yella Fransa d Mali ur mtawan ara gar-aɣ d 20 n wussan akken ad d-brun i 4-nni n imeɣnasen-is i yettwaḥebsen di Mali.

At ičumar sserγen ligliz tafat n Tizi Wezzu.

Kksen yakan lḥerma γef Imasiḥiyen, di tεacurt-nni yezrin, usan-d gdelen fell-asen akeccum ar tẓalit-nsen, mi d-usan tikkelt-nni tamezwarut, i d-yenna Mass Krirec, neεreḍ ad...

One Two Tree… Iɣerbazen ɣelqen!

iḍelli n 11 yennayer 2010, ɣef 11t00, 4 n timar uqbel ad tebdu timlilit n Lezzayer d Malawi, bdan igerdan seddaw 12 iseggasen ffɣen-d...

One Two Tree… Iɣerbazen ɣelqen !

Timlilit n ddabex uḍar teɣleq tiwwura n iɣerbazen ɣef 14t00 deg temnaḍin n Sidi Σic, Timezrit,Leqṣer, Sedduq, Aqbu, Bgayet d tiyyaḍ.
- Advertisment -

Most Read