Daily Archives: Yen 26, 2010

Asmekti n umulli wis 54 n Maεṭub Lwennes deg Bgayet

Ilmend n umulli n unaẓur ameqqran Lwennes Maεṭub, tiddukla tadelsant ASIREM n uɣrem asdawan Ireyyaḥen iheyya-d yiwen n wahil ass-a n 25-01-2010 ɣef 14:00 n...

Tikebbaniyin n Bgayet ssenzent 1,3 imelyaren d sselεa ɣer Lberrani deg 2009

Af wakken d-tenna temhelt n tnezzut n Bgayet, azal n 1,3 imelyaren n dinar ] d sselεa (530 000 iqenṭaren) i zzenzent tkebbaniyin n...

Amulli ameggaz

D azemz n tlalit-is ass-a Ad as-nini “amulli ameggaz!” Γas i tmurt tegzem tasa Ul-is yeẓra tesεa-d argaz Teẓra ɣas akka ur t-nwala. Ṣṣut-is yessagad-iten Lwennas ulac-it yella Nutni llan ulac-iten
- Advertisment -

Most Read