Taqbaylit teḥwaǧ tigawt: Efket-iyi-d afus!

16
255

War tuzzya tunnḍa, bɣiɣ arraw n taddart-iw (Tiwal, At Mεuc, Bgayet) ad lemden tira n teqbaylit, ad tt-sseqdacen yal ass. Amkan yella. I ulac ala ASELMAD. Nezmer ad d-naf kra n uselmad ara yesseɣren kra n wussan, maca ur nzemmer ara ad nelmed tutlayt deg kra n wussan kan. Yerna i wakken medden yakk ad sen-tettunefk tegnit ad sen-teεjeb teqbaylit, ad amnen belli ula d nettat d tutlayt i izemren i kra yellan, syinnakkin ad tt-lemden, yessefk aselmed-is ad yili d win yezgan yella, mačči deg kra n wussan kan, dɣa tefra tfuk. Γef aya yessefk ad nxelleṣ aselmad ara d-nawi.

Atan ihi d acu i d-ssutureɣ deg-wen:

– Ad iyi-tεiwnem deg ujmaε 1200 euros, lexlaṣ n uselmad-a: 100 euro/aggur.

Ma yella nella deg 20 yid-neɣ, 05 euro i waggur i yiwen ad awḍent 100 euro.

Nekk d acu ara xedmeɣ?

– Mi ara nessiweḍ ad d-nejmeε 1200 euros, ad tekleɣ belli yakk tijernaṭin n uselmad llant, imir-nni ad bduɣ anadi ɣef uselmad.

Deg Lezzayer, arut i Berkus Tiwal: bercus80@gmail.com

Deg lɣerba, arut i Dalila n Micli: dalilakabyl@hotmail.fr

– Wid i d-ibezren, ɣur-sen azref ad sen-d-qqareɣ yal taggara n waggur ayen yakk yeḍran s telqeyt : (acḥal inelmaden i d-yusan, aswir-nsen, iɣeblan-nsen.. acḥal n timar i yexdem uselmad, d acu-tent temsirin-is, tidmiwin-is, iɣeblan-is..atg)..
ɣaf aya, ad d-snulfuɣ aggay (tarbaεt) da deg facebook, ilmend n waya.

Tanemmirt-nwen

Tikta-nwen, anṣuf yes-sent.

{{Berkus Tiwal}}

16 COMMENTS

 1. D ayen yelhan a Berkus, maca lemmer teẓwirem a truḥem ɣer tiddukla nni udabu « Iqraa » i yesselmaden taεrabt i yeqvayliyen ur nessin ad ɣren, a sent-tinim haten dagi wid iran ad lemden maca ttnadin ad lemden tutlayt tayemmat-nnsen! Wid yesɛan la licence n « tmaziɣt » haten ttmenṭaren, zemren ad ddmen yiwen neɣ sin a ten-ttxelliṣen nutni imi idrimen nni inek keččini d wiyaḍ, tettxelliṣem-ten d leɣrama i udabu. Ma nnan-d nekni d taɛrabt kan awi-d akk at taddart tinim-asen ad teslemdem taqvaylit neɣ ad tqelɛem ijeqḍuren nnwen sya. Akka i yessefk ad lḥunt temsal. Nekni nettwali di tmettant nneɣ s wallen-nneɣ nessusum. Tidukkla agi Iqraa tella di Buzeggan akka tura tesselmad taɛrabt zunakid d ‘maḥw el ummiya’ netta d ‘maḥw’ n teqvaylit! imi d timɣarin nni kan i d-yeqqimen ur ttmeslayent la taɛrabt n bni hlal wala tin n sɛudiya ihi bɣan ad amsent akka cwiṭ ur ttmettatent ara d ttizedganin. Ayagi ẓran-t akk yimezdaɣ n buzeggan, amussu n timanit ɣur-s din tajmaɛt, ɣur-s ‘amaray aɣelnaw n yedles’ maca akken ad mmeslayen i medden, ad ɛerḍen a ten-id sduklen a sen-mlen ayen i la iḍerrun akken ad ḥebsen avaxix am wa di timiṭ n tmurt n yeqvayliyen ur ẓriɣ dacu xeddmen inaal din rebbi n wakka…

 2. D ayen yelhan a Berkus, maca Maca Mais lemmer teẓwirem a truḥem ɣer tiddukla nni udabu « Iqraa » i yesselmaden taεrabt i yeqvayliyen ur nessin ad ɣren, a sent-tinim haten dagi wid iran ad lemden maca ttnadin ad lemden tutlayt tayemmat-nnsen! Wid yesɛan la licence n « tmaziɣt » haten ttmenṭaren, zemren ad ddmen yiwen neɣ sin a ten-ttxelliṣen nutni imi idrimen nni inek keččini d wiyaḍ, tettxelliṣem-ten d leɣrama i udabu. Ma nnan-d nekni d taɛrabt kan awi-d akk at taddart tinim-asen ad teslemdem taqvaylit neɣ ad tqelɛem ijeqḍuren nnwen sya. Akka i yessefk ad lḥunt temsal. Nekni nettwali di tmettant nneɣ s wallen-nneɣ nessusum. Tidukkla agi Iqraa tella di Buzeggan akka tura tesselmad taɛrabt zunakid d ‘maḥw el ummiya’ netta d ‘maḥw’ n teqvaylit! imi d timɣarin nni kan i d-yeqqimen ur ttmeslayent la taɛrabt n bni hlal wala tin n sɛudiya ihi bɣan ad amsent akka cwiṭ ur ttmettatent ara d ttizedganin. Ayagi ẓran-t akk yimezdaɣ n buzeggan, amussu n timanit ɣur-s din tajmaɛt, ɣur-s ‘amaray aɣelnaw n yedles’ maca akken ad mmeslayen i medden, ad ɛerḍen a ten-id sduklen a sen-mlen ayen i la iḍerrun akken ad ḥebsen avaxix am wa di timiṭ n tmurt n yeqvayliyen ur ẓriɣ dacu xeddmen…

  • Nessaram aṭas ara d-yerren i teγri , yal wa s wayen mi yezmer, taqbaylit tuḥwağ arraw-is , d lawan a d-ibin win yekkaten akken ad tidir teqbaylit i lebda. Sεiγ daγen snat taktiwin γef waya a Berkus. Di laεḍil a d-jemεem tadrimt-agi ilaq ad d-tegreḍ tiγri i wid izemren ad slemden baṭel (bénévole) imi iselmaden n teqbaylit d ineγmasen γef waya ur cukteγ ara d akken ad fken afus di temsalt-a Tis snat, tzemreḍ ad truḥed ar lwilaya ( APW), imi nek rziγ γur-sen di tizi wezzu deg useggas 2008 , nniγ-asen d akken nuḥwağ a γ-teεεiwnem deg lexlaṣ n iselmaden n tmaziγt d tefransist di tdukla-nneγ , nnan-d ulac aγilif , ini-asen i yiselmaden-agi, a d-ruḥen s ikerdasen-nsen, nekni a nexdem ayen mi nezmer, cγel n temsalt-agi iγef d-yemmeslay Arezki at Hammuc.
   Tabγest i wen-sarameγ

 3. D ayen yelhan a Berkus, maca lemmer teẓwirem a truḥem ɣer tiddukla nni udabu « Iqraa » i yesselmaden taεrabt i yeqvayliyen ur nessin ad ɣren, a sent-tinim haten dagi wid iran ad lemden maca ttnadin ad lemden tutlayt tayemmat-nnsen! Wid yesɛan la licence n « tmaziɣt » haten ttmenṭaren, zemren ad ddmen yiwen neɣ sin a ten-ttxelliṣen nutni imi idrimen nni inek keččini d wiyaḍ, tettxelliṣem-ten d leɣrama i udabu. Ma nnan-d nekni d taɛrabt kan awi-d akk at taddart tinim-asen ad teslemdem taqvaylit neɣ ad tqelɛem ijeqḍuren nnwen sya. Akka i yessefk ad lḥunt temsal. Nekni nettwali di tmettant nneɣ s wallen-nneɣ nessusum. Tidukkla agi Iqraa tella di Buzeggan akka tura tesselmad taɛrabt zunakid d ‘maḥw el ummiya’ netta d ‘maḥw’ n teqvaylit! imi d timɣarin nni kan i d-yeqqimen ur ttmeslayent la taɛrabt n bni hlal wala tin n sɛudiya ihi bɣan ad amsent akka cwiṭ ur ttmettatent ara d ttizedganin. Ayagi ẓran-t akk yimezdaɣ n buzeggan, amussu n timanit ɣur-s din tajmaɛt, ɣur-s ‘amaray aɣelnaw n yedles’ maca akken ad mmeslayen i medden, ad ɛerḍen a ten-id sduklen a sen-mlen ayen i la iḍerrun akken ad ḥebsen avaxix am wa di timiṭ n tmurt n yeqvayliyen ur ẓriɣ dacu xeddmen inaal din rebbi n wakka…

 4. D ayen yelhan a Berkus, maca Maca Mais lemmer teẓwirem a truḥem ɣer tiddukla nni udabu “Iqraa” i yesselmaden taεrabt i yeqvayliyen ur nessin ad ɣren, a sent-tinim haten dagi wid iran ad lemden maca ttnadin ad lemden tutlayt tayemmat-nnsen! Wid yesɛan la licence n “tmaziɣt” haten ttmenṭaren, zemren ad ddmen yiwen neɣ sin a ten-ttxelliṣen nutni imi idrimen nni inek keččini d wiyaḍ, tettxelliṣem-ten d leɣrama i udabu. Ma nnan-d nekni d taɛrabt kan awi-d akk at taddart tinim-asen ad teslemdem taqvaylit neɣ ad tqelɛem ijeqḍuren nnwen sya. Akka i yessefk ad lḥunt temsal. Nekni nettwali di tmettant nneɣ s wallen-nneɣ nessusum. Tidukkla agi Iqraa tella di Buzeggan akka tura tesselmad taɛrabt zunakid d ’maḥw el ummiya’ netta d ’maḥw’ n teqvaylit! imi d timɣarin nni kan i d-yeqqimen ur ttmeslayent la taɛrabt n bni hlal wala tin n sɛudiya ihi bɣan ad amsent akka cwiṭ ur ttmettatent ara d ttizedganin. Ayagi ẓran-t akk yimezdaɣ n buzeggan, amussu n timanit ɣur-s din tajmaɛt, ɣur-s ’amaray aɣelnaw n yedles’ maca akken ad mmeslayen i medden, ad ɛerḍen a ten-id sduklen a sen-mlen ayen i la iḍerrun akken ad ḥebsen avaxix am wa di timiṭ n tmurt n yeqvayliyen ur ẓriɣ dacu xeddmen…

  • Nessaram aṭas ara d-yerren i teγri , yal wa s wayen mi yezmer, taqbaylit tuḥwağ arraw-is , d lawan a d-ibin win yekkaten akken ad tidir teqbaylit i lebda. Sεiγ daγen snat taktiwin γef waya a Berkus. Di laεḍil a d-jemεem tadrimt-agi ilaq ad d-tegreḍ tiγri i wid izemren ad slemden baṭel (bénévole) imi iselmaden n teqbaylit d ineγmasen γef waya ur cukteγ ara d akken ad fken afus di temsalt-a Tis snat, tzemreḍ ad truḥed ar lwilaya ( APW), imi nek rziγ γur-sen di tizi wezzu deg useggas 2008 , nniγ-asen d akken nuḥwağ a γ-teεεiwnem deg lexlaṣ n iselmaden n tmaziγt d tefransist di tdukla-nneγ , nnan-d ulac aγilif , ini-asen i yiselmaden-agi, a d-ruḥen s ikerdasen-nsen, nekni a nexdem ayen mi nezmer, cγel n temsalt-agi iγef d-yemmeslay Arezki at Hammuc.
   Tabγest i wen-sarameγ

 5. iy yemfraren »les elus »d’acu xeddmen akken ad aeiwnen taqvailit,ama d diselwayen n(tghiwanin,les députes,nnegh snen agh kkan mi idd lehqent tefranin,add ttazallen akken aten fernen medden,
  iy selmaden n’tqvailit,ilaq add xedmen yiwet n tidukla,u adellin yiwen le compte di l’bbankka,di fransa,di canada,di tmurt,akken mi iruh yiwen gher lbbankk as,ad ixemem akken ad yefkk akka yiwen tn’bellitt,
  i tutlayt _is.

 6. Azul

  Riɣ kan ad d-rnuɣ deg wawal-ik ay {Areẓqi At Hemmuc}. Ihi am akken iqqaren, deg tazwara, ad ak-yeɛfu Rebbi. Imi nekk s timmad-iw, sḍewleɣ i yiwen werfiq-iw (i d-inecden deg Milanu, Telyan) ad as-azneɣ (€ 100.00) wer laɛḍil, xersum d azal-agi n tjernat i yiwen (01) Aselmad/Agur. Sya ar ad-d-tafem tifrat iwuqmen i wugur-agi.

  {{Maca, sya ɣer zdat a gma-tneɣ {Berkus}, ur k-yeḍlim ara gma-tneɣ {Areẓqi At Hemmuc}, ilaq-awen a tarwa yihi simmal ad tbegsem fellasen wigikana, ad thuzzem cit iɣallen-nwen fellasen dinna deg tmurt !! Nekwni seg tama nneɣ ad awen-nbedd ma tedlam-d deg webrid agi. Imi d tidett, tabzert tettxelliṣem-tt i ddula ! Yewwi-d ared awen-d-uɣalen yedrimen-nwen a tarwa !!! Acku, i waya ay iwumi ten-ttxelliṣem neɣ ndeh ?}}
  Sya ar zdat, d tagi kan ay d tifrat iwulmen i wugur-nwen !!!

  Ur telli tayeḍ !!

  Deḥman At Aɛli.

  • Ay Areẓqi deg taddart-nneɣ ulac yakk « meḥw el ummiya ».
   Dacu kan d tidet wayen d-tenniḍ; tiddukla-a tesɣaray tutlayt i ɣ-yenɣan s yidrimen-nneɣ. D nekkni i yettnuɣen iman-nneɣ s yiman-nneɣ. Maca ruḥ ssefhem-d imdanen akka. Ruḥ ini-yasen « ilaq ad nedduklet i wakken ad s-nḥettem ad sseɣren taqbaylit ». Amezwaru ad k-yini « D acu ara nexdem s teqbaylit-a-inek?!! » Neɣ ma yeḥḥun-ak cwiṭ, ad k-yini « D tidet wayen i d-tenniḍ, maca neεya deg yimenɣi a gma!! ». « Le fatalisme » yečča tamurt ay amdakel.

   Dɣa netta lemmer d lebɣi, nezmer ad nḥettem i « les élus » ad bedden ilmend n waya. Nezmer ad neḥbes ur nettxelliṣ ara tabzert ɣef waṭas n tɣawsiwin mačči ala ɣef uselmed n teqbaylit. D acu i d-yexdem uwanek i tmurt n Yeqbayliyen i wakken ad s-nefk tabzert?!! Ur tt-yuklal ara.

   D acu kan, nekk ur stufaɣ ara ad raǧuɣ yakk aya ad d-yeḍru. Acku, simmal tettraǧuḍ, simmal tutlayt trennu tettemttat. Zemreɣ i tigawt-a giɣ-tt. Ayen nniḍen asmi ara s-zemreɣ, ad t-geɣ. Akken yenna dda Lmulud: « Ad neddu akken nufa mačči akken nebɣa »

 7. iy yemfraren »les elus »d’acu xeddmen akken ad aeiwnen taqvailit,ama d diselwayen n(tghiwanin,les députes,nnegh snen agh kkan mi idd lehqent tefranin,add ttazallen akken aten fernen medden,
  iy selmaden n’tqvailit,ilaq add xedmen yiwet n tidukla,u adellin yiwen le compte di l’bbankka,di fransa,di canada,di tmurt,akken mi iruh yiwen gher lbbankk as,ad ixemem akken ad yefkk akka yiwen tn’bellitt,
  i tutlayt _is.

 8. Azul

  Riɣ kan ad d-rnuɣ deg wawal-ik ay {Areẓqi At Hemmuc}. Ihi am akken iqqaren, deg tazwara, ad ak-yeɛfu Rebbi. Imi nekk s timmad-iw, sḍewleɣ i yiwen werfiq-iw (i d-inecden deg Milanu, Telyan) ad as-azneɣ (€ 100.00) wer laɛḍil, xersum d azal-agi n tjernat i yiwen (01) Aselmad/Agur. Sya ar ad-d-tafem tifrat iwuqmen i wugur-agi.

  {{Maca, sya ɣer zdat a gma-tneɣ {Berkus}, ur k-yeḍlim ara gma-tneɣ {Areẓqi At Hemmuc}, ilaq-awen a tarwa yihi simmal ad tbegsem fellasen wigikana, ad thuzzem cit iɣallen-nwen fellasen dinna deg tmurt !! Nekwni seg tama nneɣ ad awen-nbedd ma tedlam-d deg webrid agi. Imi d tidett, tabzert tettxelliṣem-tt i ddula ! Yewwi-d ared awen-d-uɣalen yedrimen-nwen a tarwa !!! Acku, i waya ay iwumi ten-ttxelliṣem neɣ ndeh ?}}
  Sya ar zdat, d tagi kan ay d tifrat iwulmen i wugur-nwen !!!

  Ur telli tayeḍ !!

  Deḥman At Aɛli.

  • Ay Areẓqi deg taddart-nneɣ ulac yakk « meḥw el ummiya ».
   Dacu kan d tidet wayen d-tenniḍ; tiddukla-a tesɣaray tutlayt i ɣ-yenɣan s yidrimen-nneɣ. D nekkni i yettnuɣen iman-nneɣ s yiman-nneɣ. Maca ruḥ ssefhem-d imdanen akka. Ruḥ ini-yasen « ilaq ad nedduklet i wakken ad s-nḥettem ad sseɣren taqbaylit ». Amezwaru ad k-yini « D acu ara nexdem s teqbaylit-a-inek?!! » Neɣ ma yeḥḥun-ak cwiṭ, ad k-yini « D tidet wayen i d-tenniḍ, maca neεya deg yimenɣi a gma!! ». « Le fatalisme » yečča tamurt ay amdakel.

   Dɣa netta lemmer d lebɣi, nezmer ad nḥettem i « les élus » ad bedden ilmend n waya. Nezmer ad neḥbes ur nettxelliṣ ara tabzert ɣef waṭas n tɣawsiwin mačči ala ɣef uselmed n teqbaylit. D acu i d-yexdem uwanek i tmurt n Yeqbayliyen i wakken ad s-nefk tabzert?!! Ur tt-yuklal ara.

   D acu kan, nekk ur stufaɣ ara ad raǧuɣ yakk aya ad d-yeḍru. Acku, simmal tettraǧuḍ, simmal tutlayt trennu tettemttat. Zemreɣ i tigawt-a giɣ-tt. Ayen nniḍen asmi ara s-zemreɣ, ad t-geɣ. Akken yenna dda Lmulud: « Ad neddu akken nufa mačči akken nebɣa »

 9. nekk add effekkegh kkan akka yiwet n’ tekti,ahat mazal ur ddeyiwidd ara,l’weqet is,maena,tezmer aghet eiwen di temsalt aggi ussurddi,axxatter taqvailit tehwajj adrim,akken nan,adrin d’azzar n trad,ilaq i yal azenzay »commercant »ama n tmurt,ama n’tmura n’berra,ilaq asen ad ewten gher el jjib,wa addefkken lehq n’sen,wid yugin,aten idd ficin di yal tadart,di yal taghiwant,akken wid yugin,ur edd qettun ara leghaci ghursen,
  ula d les cotisation n tudrin,ilaq add nekkes degsent tubbit i teqvailit,ur nettajjat ara « iqra »n bouzegan,igg ett eawan udabu n bouteflikqa,ed xalidda messaoudi,edgha ism is akken tina n’iqera,kahina messaoudi waqil.hum………………….?
  ad yeddelu i temurt leqvail taervuvt..

  • telha aṭas tekti n Berkus, ula d tuddar nniḍen zemrent a d-εandent, imi tuddar n Leqbayel ttemεanadent waygar-asent, ama ar lğameε anta ara t-yessalin meqqer, ama ar tmecreṭ, anta ara yezlun aṭas n yezgaren, ula d tisḍafin n igurdan imecṭaḥ »les garderies » εemden i warraw-nsen a sen-ttmeslayen s Tefransist neγ s Taεrabt, nwan akken ara d-awin iman-nsen, ur ẓran ara, ttseggiren-ten, i wakken ad ssruḥend Taqbaylit-nsen,
   degmi ur yessefk ara ad nestehzi deg waya, s tikti am ta, nezmer a tt-id-nerfed a tt-nesγer, sya ar nesεu tuddsa ara d-yelhun yid-s,

 10. nekk add effekkegh kkan akka yiwet n’ tekti,ahat mazal ur ddeyiwidd ara,l’weqet is,maena,tezmer aghet eiwen di temsalt aggi ussurddi,axxatter taqvailit tehwajj adrim,akken nan,adrin d’azzar n trad,ilaq i yal azenzay »commercant »ama n tmurt,ama n’tmura n’berra,ilaq asen ad ewten gher el jjib,wa addefkken lehq n’sen,wid yugin,aten idd ficin di yal tadart,di yal taghiwant,akken wid yugin,ur edd qettun ara leghaci ghursen,
  ula d les cotisation n tudrin,ilaq add nekkes degsent tubbit i teqvailit,ur nettajjat ara « iqra »n bouzegan,igg ett eawan udabu n bouteflikqa,ed xalidda messaoudi,edgha ism is akken tina n’iqera,kahina messaoudi waqil.hum………………….?
  ad yeddelu i temurt leqvail taervuvt..

  • telha aṭas tekti n Berkus, ula d tuddar nniḍen zemrent a d-εandent, imi tuddar n Leqbayel ttemεanadent waygar-asent, ama ar lğameε anta ara t-yessalin meqqer, ama ar tmecreṭ, anta ara yezlun aṭas n yezgaren, ula d tisḍafin n igurdan imecṭaḥ »les garderies » εemden i warraw-nsen a sen-ttmeslayen s Tefransist neγ s Taεrabt, nwan akken ara d-awin iman-nsen, ur ẓran ara, ttseggiren-ten, i wakken ad ssruḥend Taqbaylit-nsen,
   degmi ur yessefk ara ad nestehzi deg waya, s tikti am ta, nezmer a tt-id-nerfed a tt-nesγer, sya ar nesεu tuddsa ara d-yelhun yid-s,

Comments are closed.