Daily Archives: Fur 26, 2010

Taqbaylit-iw

Zerrin iseggasen, ttnernint tutlayin, ɣellint tiyaḍ. Taqbaylit tban-d am tgujilt, la baba-s la yemma-s. Asigna ineqq tirga n yal ass n wegdud aqbayli. Taqbaylit d tin yeddren ass-a, d tin nettmeslay, d tin nettaru…Imezwura ğğan-tt-id teεmer. Tura bɣan ad tt-xlun. Di tmura iteddun ɣer zdat idles d tasuta n wass-a i t-ibennun. Nekkni, yal yiwen ad yeqqar dayen iεedda wakud-is. Ayagi d tuccḍa.

Lqeddafi yessawal γer Lǧihad mgal tamurt n Swis

Ahetwir yekkren ger Libya d tmurt n Swis, idewwes ugar ass n lexmis-agi, seld yessawal Mεemmer Lqeddafi, aselway n Libya, ɣer Lǧihad mgal Swis...
- Advertisment -

Most Read