Cfawat : 18 furar ass aɣelnaw n umaɣras

2
517

Mazal ar ass-a imḍebbren tettun wid yeɣlin ɣef tmurt, ala ɣer kra n tiddukliwin i mazal ttarran tajmilt imeɣrasen isebblen tirwiḥin-nsen akken ad yidir Uqbayli di tlelli d yiseɣ. Ulac d tawacult deg ulac agujil neɣ tuğğal. Σeddan acḥal iseggasen ɣef timunnent n Ledzayer, kra din ur ibeddel. Agdud mazal yettamen s tkerkas I d-yettawi yid-s udabu. timunnent d tallit ur d newwiḍ alami I tt-icrew Uqbayli merriɣet.

Tilufa mazal zzant di cfawa n Iqbayliyen. Acku d leεtab-nsen i d-yeglan s timunnent i tmurt n Ledzayer. Truḥ tallit, tuɣal-d tayeḍ. Annect mgaradent i kikif-itent, kra n temsal I d-yemger uqbayli si 1962 ar ass-a uɣent-d aẓar si tsertit n ukabar n leflani.

Amecwar i d-telḥa timunnent ar ass-a, icuba ɣer tudert n llufan ttrajun imawlan am aggur n lεid. Mugren-tt s lferḥ d iḍebbalen amer a d-teglu s talwit d usirem. Urεad i d-tlul ɣellin wid i d-as-iheggan usu d wennar i deg ara timɣur. Zzin-as am ijudar wid i d-tessufeɣ si lqid. Ssulin-as-d wid ara tt-yesseɣlin uqbel a d-tezdi lqedd-is. Sya d uccanen, sya d itbiwen.

Tura mi ibda Uqbayli ifehhem timsal, ittuḥettem ad yerfed amennuɣ s timad-is, ad inadi ɣef tidet, ad innaɣ ɣef teqbaylit-is. Maca seg 62 ar ass-a mazal itenneḍ, itezzi am tzizwit nni taderɣalt akken a tekcem ɣer lɣar-is. Ur iferreẓ anawa i d aεdaw anwa i d gma-s. ɣer da i d-yessaweḍ Uqbayli, d tta i d lɣella i d-yemger si leεtab d umennuɣ n wacḥal iseggasen. Cwi kan imeɣrasen yeɣlin ur ẓrin kra.

{{Crif wanuɣi}}

2 COMMENTS

  1. « icuba ɣer tudert n llufan ttrajun imawlan am aggur n lεid »

    A mmi γas ssefhem-iyi, awal yeḥwağ asefru!

  2. « icuba ɣer tudert n llufan ttrajun imawlan am aggur n lεid »

    A mmi γas ssefhem-iyi, awal yeḥwağ asefru!

Comments are closed.