Lqeddafi yessawal γer Lǧihad mgal tamurt n Swis

10
596

Ahetwir yekkren ger Libya d tmurt n Swis, idewwes ugar ass n lexmis-agi, seld yessawal Mεemmer Lqeddafi, aselway n Libya, ɣer Lǧihad mgal Swis s wayen akk yellan d allal. Annect-a yeḍra send tafrant i d-yellan taggara-a ilmend n twakksa n ṣwameε n Leǧwama di Swis.

Mεemmer Lqeddafi yenna: « Yal ineslem di yal tama umaḍal i ixeddmen netta d Swis, atan yettwaḥseb d akafriw, yerna yella mgal Muḥemmed, yillu akked Leqran ». Daɣen yenna-d: « Inselmen akken ma llan ilaq ad ruḥen s inafagen n yal tamurt tineslemt i wakken ur ttaǧan timesrifgin n Swis ad d-rsent ɣef wakal-nsen. Daɣen ilaq ad ruḥen ɣer isugan i wakken ur ttaǧan ara iɣerrabuten n Swiss a d-sersen sselεa-nsen, yerna ilaq daɣen ad muqlen si tama n leswaq d tḥuna i wakken yiwet n tɣawsa n Swis ur tettnuzu ».

Tamurt n Swis, ar tura ur d-tenni kra ɣef imeslayen-a n Mεemmer Lqeddafi. I wesmekti, čaqlala-a ger Mεemmer Lqeddafi d Swis tebda-d seg 2008, ass mi Hanibal, mmi-s n Lqeddafi, yettwaḥbes di Genève imi yewwet s tiyita iqesḥen tixeddamin-is i yellan yid-s din.

Racid At Ali Uqasi

10 COMMENTS

 1. Icenga n waεraben iḥewṣen iduba di tfarka ugafa, ẓran d-acu ibɣan d-izik n zik, imi ḍefṛen askkil s weskkil tabraţ n Mumuḥ (Mouḥamed) ar assa.

  Ggulen ɣaf teṣreṭ (din) lislam ar ad yaɣ dunit marra s draε naɣ s yeḥnana.

 2. Icenga n waεraben iḥewṣen iduba di tfarka ugafa, ẓran d-acu ibɣan d-izik n zik, imi ḍefṛen askkil s weskkil tabraţ n Mumuḥ (Mouḥamed) ar assa.

  Ggulen ɣaf teṣreṭ (din) lislam ar ad yaɣ dunit marra s draε naɣ s yeḥnana.

 3. Ad rḥun, ad ḥnunḍen imezewura nneγ(Timihu d Cucnaq) ma d ileγman am lqeddafi d tarwa-s i yuγalen d igelliden n tmazγa taneẓrutt. Ur d yewwi ara fell-as(γef waydi agi n lqeddafi)umeslay. Inselmen iqbayliyen yewwid ad wexren γef yiḍan agi iy ssawalen γer ljihad.

 4. Ad rḥun, ad ḥnunḍen imezewura nneγ(Timihu d Cucnaq) ma d ileγman am lqeddafi d tarwa-s i yuγalen d igelliden n tmazγa taneẓrutt. Ur d yewwi ara fell-as(γef waydi agi n lqeddafi)umeslay. Inselmen iqbayliyen yewwid ad wexren γef yiḍan agi iy ssawalen γer ljihad.

 5. Azul,
  Cet homme est un malade.La terre doit être nettoyer des gens et ses semblables comme ça.
  Micipsa de Montréal.

 6. Azul,
  Cet homme est un malade.La terre doit être nettoyer des gens et ses semblables comme ça.
  Micipsa de Montréal.

 7. ddin bwaraven yughal am yighsan ni teggirren i yequjan,imeddebren ad xeddemen tidak musa u smum,mi yella wanda tewqaee negh sfaqentt,am mmis ubbudaliw aggi n qedafi igg newan la swis am lybia, ad deggrren ighes aggi n’ddin akken ur seglafen ara felasen,wa asenqaren dunit merra tusem deg nnegh.haca aedaw rebbi gher egmas igh ikerhen nekkwni.

 8. ddin bwaraven yughal am yighsan ni teggirren i yequjan,imeddebren ad xeddemen tidak musa u smum,mi yella wanda tewqaee negh sfaqentt,am mmis ubbudaliw aggi n qedafi igg newan la swis am lybia, ad deggrren ighes aggi n’ddin akken ur seglafen ara felasen,wa asenqaren dunit merra tusem deg nnegh.haca aedaw rebbi gher egmas igh ikerhen nekkwni.

 9. Tidarccet !!!

  Anwa i dadarwich, d netta, negh d wiyad issiqaran da barzidan ? Reagan iccagayes kra lbumbet di 1982, mana iratit !!! Adin ukavacc !

 10. Tidarccet !!!

  Anwa i dadarwich, d netta, negh d wiyad issiqaran da barzidan ? Reagan iccagayes kra lbumbet di 1982, mana iratit !!! Adin ukavacc !

Comments are closed.