Daily Archives: Meɣ 8, 2010

Timuzzeɤt tugar taɛrabt-tineslemt (amur amezwaru)

Taɛrabt-tineslemt d tiẓrakti iɤef bedden iwanaken n tmura n Tmazɤa, gar-asent Lezzayer, Lmerruk, Tunes, Libya, Murṭanya, … Sbedden leḥkem-nsen fell-as deg tmura-ya, seg wasmi d-wwint azarug-nsent deg yiseggasen n 1950/60, ɤas akken mačči di Tmazɤa i d-tlul teẓrakti-ya, ɤas akken mačči d at Tmazɤa i tt-id-yesnulfan.
- Advertisment -

Most Read