A d-iniɣ awal

6
260

A d-iniɣ awal

tikelt neɣ tikwal

ẓẓay d uzzal fessus d uffal

ruɣ s-usefru ḍsiɣ d aɣuṛṛu

ma suɣeɣ ay abbuh ma nniɣ-d mmuh

xas tennam-d tfuh

nekk d bu texnanasin, d aɣyul neɣ d abhim, lqut-iw d alim

ččiɣ si tbarda-w, zenzeɣ aytma-w,

fkiɣ afus, briɣ i ubernus, actal-iw d ammus, iles-iw igezzem am lmus

ahat a tamnem ma d nekk i d-yennan

win ur d-yi numin llan yinagan

nadit di Fransa ternum di Lalmn

a d-awim s ttbut, cfut ur tettut

nekk d yir terras, zeglent-iyi tissas, ččiɣ imurḍas

ugiɣ tidett, i tmeqḥelt beddleɣ tayett

ccemteɣ taqbaylit

xnunseɣ di twaɣit

fkiɣ i tegmatt tiɣrit

ihi anfet-iyi, ɣunfut-iyi, ɣurwat a tamsem

imɣi-w yeḍfi, illeḍ-iw yeffi, mačči d win tessnem

amentiyi nekk, ǧǧet iman-nwen.

{{
Muḥ At Vurenna}}

6 COMMENTS

  1. iggerrez dayen kkan usefru yaggi inek,d’akkustim i kra les kds igg tetten deg uksum n’sen u ttakken tayett i yaedawen
    tanemirt

  2. iggerrez dayen kkan usefru yaggi inek,d’akkustim i kra les kds igg tetten deg uksum n’sen u ttakken tayett i yaedawen
    tanemirt

  3. {{Azul, thwagui ithawal inegh?wa sathhagh ou zmirgh athi daghragh mi basah aghrikhth ou ferhagh iyes .akundinigh saha thamokrantse arnouth ou nekini athlamthagh. sahitou aya rach, thoura nezra awal inegh awal il han awal lajdoud. thanemirth.}}

  4. {{Azul, thwagui ithawal inegh?wa sathhagh ou zmirgh athi daghragh mi basah aghrikhth ou ferhagh iyes .akundinigh saha thamokrantse arnouth ou nekini athlamthagh. sahitou aya rach, thoura nezra awal inegh awal il han awal lajdoud. thanemirth.}}

  5. tanmirt tameqrant ghef usefru yagi. i3edjeb-iyi macci d cwit. ma llan am wigi ghas rnu-ten-id aten-ttradjugh aten-ttradju.  » ad inigh awal «  » ini-d awal trnud-d wiyad.

  6. tanmirt tameqrant ghef usefru yagi. i3edjeb-iyi macci d cwit. ma llan am wigi ghas rnu-ten-id aten-ttradjugh aten-ttradju.  » ad inigh awal «  » ini-d awal trnud-d wiyad.

Comments are closed.