Ahad, Meɣres 29, 2023

Daily Archives: Ibr 10, 2010

Tamacahut n tefsut di tmurt n Iqbayliyen

Am yal aseggas aka lawan-a, tafsut tattas-d teğğuğeg! D ussan ilhan I d-iteddun? Isekla ulin-ten wafriwen rran-d tili. Tiriwa n ibawen ulin-t d asawen,yal aεeqqa iğğa-d εecra. Iğeğğigen di yal amkan yuγ d nutni ,jemmen I tafukt d nnda. Tafsut tessifsus tudert I iγersiwen. Fγen-d akk si lγiran nnsen ad nadin učči anda ma yella. Igțaț talin tsubun, aseklu ittak-iten I wayed. Am arrac am tehdayin , irgazen akked tlawin ffγen- d , ad mmigren tafsut .

Ahaw san yiwen wass

Melmi ad myeεqalen Iqbayliyen, ad rzen targit ickuntden deg-sen am uzaglu ? Melmi ad dduklen afus deg ufus, ad huden ațțan yeččan agglim nnsen am ujeğğid ? Melmi ad deqren yir targit izedγen alaγ nnsen ? Acku iεdawen nsen ggunin facal nnsen. Nnan-d kulci γef Uqbayli. Yir awal suzlentt fell-as. Tahraymit tezga d kra n win yezgan heqren tezmert n weyref Aqbayli, wid yeqqaren belli d lmuhal- neγ ahat d tiselbi – ad ddaklen γef teqbaylit nnsen.

Amennuγ n tidett

Amennuγ n tidett d aseγli n tsertit (système) n udabu amesbatli iressan yef (clanisme) aked (clientélisme) i wakken ad nidir di tlelli, d tugdut di tmurt n Iqbayliyen, maca ayagi ad yeqqqim d targit kan imi wid itfen adabu uγalen deg umkan n umnakcam (colonisateur).

Ziɣ iɛeṭṭel

Ulama nelḥa, lebɣi yeqqim di rrif werǧin yedda yidnaɣ. Tafat xas me teḍwa werǧin tefka‑d tamugent akken yides ad nemlil. Simmal n teddu, simmal treggel. Simmal nesaram‑itt simmal tettenququl tazmert‑ines. Ṭlam yezga‑d yestufa yesburd tirni i tagnit, siwa d netta i d‑amrafeq.
- Advertisment -

Most Read