Tamacahut n tefsut di tmurt n Iqbayliyen

4
353
Tafsut Imazighens
Tafsut Imazighens

Am yal aseggas aka lawan-a, tafsut tattas-d teğğuğeg! D ussan ilhan I d-iteddun? Isekla ulin-ten wafriwen rran-d tili. Tiriwa n ibawen ulin-t d asawen,yal aεeqqa iğğa-d εecra. Iğeğğigen di yal amkan yuγ d nutni ,jemmen I tafukt d nnda. Tafsut tessifsus tudert I iγersiwen. Fγen-d akk si lγiran nnsen ad nadin učči anda ma yella. Igțaț talin tsubun, aseklu ittak-iten I wayed. Am arrac am tehdayin , irgazen akked tlawin ffγen- d , ad mmigren tafsut .

Teddun abrid abrid cennun: “ a nettef tissura, a neldi tibbura, a nadi γef tneggura, a nennaγ γef tmezwura” . Tamurt ak telsa talaba zegzawen. Yal yiwen isaram ad yidir tafsut-is?! Aggur n furar, yeldi-yasen tibbura, ifka-yasen-d tissura. Ayyur n meγres yeldi-yasen allen, sγersen yimawen. Ruğan yebrir, isker-asen-d zzhir. isuffeγ-asen tirga mxalfa. Teγlid fell-asen tmeddit. Teγli-d lehwa, xelden waman d idamen : d asuγu n iwaγezniw,isuγ s kra yellan di tgerjumt-is, tenhez akk tmurt n iqbayliyen. Awaγezniw isers-d rrhebba. Imdanen akk tkecmi-ten teggdi. Si lbatel yedran, ilemziyen ur fcilen ara,tuggdi turw-d tirrugza d tissas. Simmal teddun γer zdat , a ten-itett yiwen yiwen. Awaγzen iεewl-d ad isenger tamurt n iqbayliyen.

Ass-a isewhec lahal, teγli-d rrehba γef tmurt. Aqbayli seεben-tt-as temsal : wa inejla, wa yekcem di yir targit, wayed yeggra-d ddaw n wakal… ma d wayed yeqqim yettmuqul kan s wallen, amek ur imxel si lehkem iwaγezniwen. Yezra d lmuhal a tbeddel. Yak ixef inijel anda yres ad igger izuran. Ass-a aweγzen iressa iman-is akken iwata, yerna tefti cetla-s. Atan di tiγilt, ur yeqqim ur ibid ad yettabaε ilemziyen. Aka I d aqbayli meskin, di hala-s tettγid. D wagi I d zher-is uεkis, irğem-it-id uweγzen s ssem-is. Awaγzen iεfes tamurt n iqbayliyen,irra-yas tabburt. mi irra uqbayli ad d-irfed aqerry-is, a d-yezher fell-as uwaγzen.

Yessawel I idurar I d-as d-yezzin iγil fell-as ad herbiben, ziγ aεdaw deffir I d-yekka. Melmi ihi ara d-yeγli uwaγzen di tesraft, ad yettwitef. Akken aqbayli ad yehlu?! Awal γef tefsut icuba tmacahut, imi tella tmacahut tella tilawt. Tilawt isem-is tafsut di tmurt n iqbayliyen.

Crif Wanuγi

4 COMMENTS

  1. d’imaedar kkan i d’emsakit,a crif,wama nekkwni yefkkayaghed rebbi yal taghawsa ar anihwijj di tudert,nesea tutlayt ,nesea tamurt,yerna tecveh tefsut e ttudert degs.tegguradd tura deg waghzen aggi?iyaw an ddukklet fellas,anefrut bway garanegh.ed netta kkan i d’asigna igg ghumen ittij n’tmurt nnegh,n’leqvail.

  2. d’imaedar kkan i d’emsakit,a crif,wama nekkwni yefkkayaghed rebbi yal taghawsa ar anihwijj di tudert,nesea tutlayt ,nesea tamurt,yerna tecveh tefsut e ttudert degs.tegguradd tura deg waghzen aggi?iyaw an ddukklet fellas,anefrut bway garanegh.ed netta kkan i d’asigna igg ghumen ittij n’tmurt nnegh,n’leqvail.

Comments are closed.