Daily Archives: Mag 3, 2010

Tamaziɣt Tazwawt di tɣiwant

Llan kra ahat a d-inin acuɣer awal "Tazwawt" mačči "Taqbaylit"? Attan tririt: Seg wasmi i ɣriɣ yiwen n weḍris n dda Lmulud Mammeri aseggas n 1983 anida i yura "Imaziɣen Izwawen" d nekk lemmer ufiɣ ad ttuɣ awal-a "Aqbayli". Dacu kan llan yad yeqqaren daɣen, awal-a yuɣal d ayla-nneɣ. Ihi nutni ad arun "Aqbayli", nekk ad aruɣ "Azwaw".

Tabrat i Ṭahar Ǧaɛuṭ

Ass-a, zrin aṭas n iseggasen ɣef tmenɣiwt-ik, maca wissen ma tettwanɣa tigzi-inek ? wissen ma twagezmen wassaɣen-nni i tgiḍ ger tusnakt, taɣamsa akked tmedyazt ? wissen ma mazal-it umeslay ɣef uṭṭunen d imagraden akked isefra-k ? S yiwet n tuttra : wissen ma teggugem tafat ?
- Advertisment -

Most Read