Amaynut di tira – Asegzawal nettraju yeffeγ-d

10
302

Atas i d-yeqqaren d akken nekkni s iqbeyliyen ur nezmir ara ad nelmed neɣ ad nselmed tutlayt nneɣ mebla tutlayin nniden. Zzun akken d awezɣi ad iseqdec yiwen taqbaylit s teqbaylit. Mass kamal Buεmara, yefra-d tamsalt-a, yerza asalu.

Deg ussan ayi yezzrin, i d-yessuffeɣ yiwen n usegzawal n teqbaylit. Ɣas abrid issawen, ɣas imugger-d ațas n wuguren, netta akked yemdukal-is isawed a d-yessuffeɣ yiwen n usegzawal n teqbaylit.

Asegzawal ayi isemma-yas “issin”. Issin, d asegzawal n teqbaylit s taqbaylit. Ad tafem deg-s azal n 6000 n tebbura.

Amek ara d-tafem awal deg usegzawal-a?

– Awalen ibeddun s tergalin, amedya, ddu deg D…

– Awalen ibeddun s teɣra (a,e, i, u) neɣ s tergalin ( ta, tu, ti). D amedya, awal ečč deg Č, tizi, deg Z…

D asegzawal amezwaru ara d-yernun afud ameqran i temkerdidt n teqbaylit neɣ n tmaziɣt s umata. Imi ar ass-a, ulac asegzawal n teqbaylit s teqbaylit. Ass-a wid ara t-yesεun ger ifessen-nnsen, zemren ad lemden, ad slemden awalen n teqbaylit s teqbaylit, war ma sqedcen tutlayin nniden.

Asegzawal-a ɣas ula d amecțuḥ, azal-is meqqer, nessaram ad illin wid ara t-id idefren s-ya d asawen, yewwi-d fell-aɣ ad n-seggem tira nneɣ ma nebɣa s tidett taqbaylit.

10 COMMENTS

 1. Uk…Atan tura nebda nettaz gher zdat.Taqbaylit tesâa asegzawal-is negh adiksyunir-is.Tanemmirt i mass Buâmara,nessaram-ak teghzi n leâmer.

 2. Tha-nmirth a Mass Buamara ghef asegzawal it sufghet. Mazal ur thid ughegh ara. Maca ayen ghrigh dheg l’article ayyi isâajav.

  Attas n mdden (nekki garasen) tsarun awalen bla ma ferzen gar (larticle) d awal (le mot) : awal = a-wal negh a wal. Bla anect a asegzawal n t-qvaylith akw ad ivdu s (a, i, u) negh s (tha – ta, thi…).

 3. Uk…Atan tura nebda nettaz gher zdat.Taqbaylit tesâa asegzawal-is negh adiksyunir-is.Tanemmirt i mass Buâmara,nessaram-ak teghzi n leâmer.

 4. Tha-nmirth a Mass Buamara ghef asegzawal it sufghet. Mazal ur thid ughegh ara. Maca ayen ghrigh dheg l’article ayyi isâajav.

  Attas n mdden (nekki garasen) tsarun awalen bla ma ferzen gar (larticle) d awal (le mot) : awal = a-wal negh a wal. Bla anect a asegzawal n t-qvaylith akw ad ivdu s (a, i, u) negh s (tha – ta, thi…).

 5. Yelha, igerrez. Dacu kan yessefk a nẓer d akken wagi d asurif kan amezwaru. Tira n usegzawal dayen iweɛren, yal awal d ccɣel i yima-is . Di tallit n tura mačči d tamsalt n yiwen wemdan kan d tin trubbuyaɛ. Ɣas akken 6000 drus aṭas. Mazal buhan n uxeddim ɣer sdat. Ihi i wakken ad nernu tabɣest i Kamal Boumara d inelmaden-is ilaq yal yiwen deg-neɣ ad yaɣ, ma drus, yiwen n wedlis seg usegzawal-agi.
  Tin ɣers Taqbaylit mačči yiwen-is : temggarrad si temnaṭ ɣer tayeḍ. A win yufan yal lɛerc n tmurt Leqbayel d wid imaziɣen n Lezzayer ( Imurrkiyen ẓewren ɣef yiman-nsen: nniqal nezwar iten deg unadi ɣef umawal ma d tura ǧǧan-naɣ s waṭas ) ad yesɛu asegzawal-ines imi ar tura ala win n At Megellat yura Dallet i yellan. A. Berkaï ad d-ittheggi yiwen uzegzawal ɣef tmeslayt n Tṣaḥlit, maca drus. Ihi ilaq i yemnuda n Tmaziɣit ( isdawiyen) ad ffɣen s annar akken ad megren kra i d-yeqqimen qbel ad ruḥen imaɣaren ingurra i d-yugran.

 6. Yelha, igerrez. Dacu kan yessefk a nẓer d akken wagi d asurif kan amezwaru. Tira n usegzawal dayen iweɛren, yal awal d ccɣel i yima-is . Di tallit n tura mačči d tamsalt n yiwen wemdan kan d tin trubbuyaɛ. Ɣas akken 6000 drus aṭas. Mazal buhan n uxeddim ɣer sdat. Ihi i wakken ad nernu tabɣest i Kamal Boumara d inelmaden-is ilaq yal yiwen deg-neɣ ad yaɣ, ma drus, yiwen n wedlis seg usegzawal-agi.
  Tin ɣers Taqbaylit mačči yiwen-is : temggarrad si temnaṭ ɣer tayeḍ. A win yufan yal lɛerc n tmurt Leqbayel d wid imaziɣen n Lezzayer ( Imurrkiyen ẓewren ɣef yiman-nsen: nniqal nezwar iten deg unadi ɣef umawal ma d tura ǧǧan-naɣ s waṭas ) ad yesɛu asegzawal-ines imi ar tura ala win n At Megellat yura Dallet i yellan. A. Berkaï ad d-ittheggi yiwen uzegzawal ɣef tmeslayt n Tṣaḥlit, maca drus. Ihi ilaq i yemnuda n Tmaziɣit ( isdawiyen) ad ffɣen s annar akken ad megren kra i d-yeqqimen qbel ad ruḥen imaɣaren ingurra i d-yugran.

 7. asegzawal aggi d’alal igg laqen i yal taddart,di tmurt n’leqvail!les comités n’tuddar ilaq at esxdamen i tira di yal taghawsa icudden gher taddart, tura d’lawan anaeddi si tefransist gher tira s’teqvailit.ama akken ad siwlen gher lejmae,negh di les recus de cotisation;negh i les proces verbaux des assemblées,atg.

 8. asegzawal aggi d’alal igg laqen i yal taddart,di tmurt n’leqvail!les comités n’tuddar ilaq at esxdamen i tira di yal taghawsa icudden gher taddart, tura d’lawan anaeddi si tefransist gher tira s’teqvailit.ama akken ad siwlen gher lejmae,negh di les recus de cotisation;negh i les proces verbaux des assemblées,atg.

 9. Wa mačči d asegzawal amezwaru n teqbaylit s teqbaylit, imi yella daɣen winna n Dallet. A win yufan ameggaru-a (win n Dallet) ad as-d-alesen tira s yilugan n tura d wad t-id-sersen i usnuzu.

 10. Wa mačči d asegzawal amezwaru n teqbaylit s teqbaylit, imi yella daɣen winna n Dallet. A win yufan ameggaru-a (win n Dallet) ad as-d-alesen tira s yilugan n tura d wad t-id-sersen i usnuzu.

Comments are closed.