Daily Archives: Ɣuc 11, 2010

Aman ttarran ssmayem d tafsut

Tikkelt yezrin, yiwen wemɣar yenna-yi-d belli taḥriqt-is tamecṭuḥt uzemmur, yesεan 100 tzemrin, tettekkes-as-d azal 300 n litrat n zzit i useggas. Imi nudaɣ deg...
- Advertisment -

Most Read