Tarbaɛt umezgun « Tigawt d wawal » di Tizi-Wezzu akk d Bgayet

0
213

Tarbaɛt umezgun « Tigawt d wawal » n tiddukla Numidya n Wehran ad tili d tinebgit di Tizi-Wezzu akk d Bgayet seg wass n 03 ar 06 di Cṭamber 2010, anda ara d-turar tamezgunt-ines : « Aneggaru a d-yerr tawwurt, yeččur wesqif n ṭṭmana ».

{{Ahil ihanayen :}}

Ass n Sem(lǧemɛa) 03/09/2010 ɣef 22h; deg wammas adelsan «Tamkadbut», At Bwaddu, Tizi-Wezzu.

{{G.M}} : Ilmend n wussan umezgun (taẓrigt tis-snat) ara tessudes tiddukla « Tamkadbut ».

Ass n Sed(ssebt) 04/09/2010 ɣef 22h; deg Tzeqqa n tmeɣriwin n tɣiwant n Wutrunen (Truna), At Maɛuc.

G.M : Ilmend n wussan umezgun (taẓrigt tis-9) « Ɛezziddin Meǧǧubi » ara tessudes tiddukla «Imnayen n tɣerma ».

*Ass n Ačer (lḥed) 05/09/2010 ɣef 22h; deg uɣerbaz n taddart “Tiwal” (At Maɛuc) .

{{G.M}} : Ilmend n wesnubget n tiddukla «Tiɣri » n Tiwal.
Ahanay-a nra a t-nbudd d tajmilt i mmi-s n Tiwal: ameɣnas ameqqran, amyaru “dda Akli Qbayli”.

Ass n Arim (letnayen) 06/09/2010 ɣef 22h; deg uɣerbaz n taddart n “Belɛeggal”, (Taɣiwant n Yiɣil-Ɛli- At Ɛebbas.

{{G.M}} : Ilmend n wesnubget n tiddukla «Mulud Qasem » n Belɛeggal.

{{Anṣuf yes-wen (t)}}