Monthly Archives: Tuber, 2010

Tilelli ur tesɛi tilisa – Abrid n Ikurdiyen ɣer tmanit

Di rreḥba tagraɣlant n yedlisen n Frankfurt am Main di Lalman (2010) ttwafessren idlisen si 110 n tmura. Ma d idlisen s tmaziɣt ulac. Deg...

Tadiwennit d Nicolle Barriere, tamedyazt n tayri

tagi d tadiwennit i s‑yexdem Ḥamid at Sliman i Nicolle Barriere. Nettat d yiwet n tmedyazt tafransist i d‑yerzan ɣer tmurt n yeqbayliyen ussan‑agi iɛeddan, d tinebgiwt di tejmilt yuɣalen i umedyaz aqbayli ameqqran Ssi Muḥend Umḥend.

Soutien à Tahar Amichi

Ad ken-ixdeɛ Rebbi

Mi tefra lgirra Aqbayli iɣil ad yidir di tafat akked talwit ?! Ziɣ kunwi ay imcumen d tamuɣli n wuccen s ulli. Terra-m tibbura ɣef yal rrbeḥ d tlelli.

Di later n Si Muḥend U Mḥend

Deg i berdan deg d-meqqin isefra, ifyar ssawalen i yefyar, awal yettencced awal akken ad gen littaɛ i tikta yettawin iɣerfan ɣer uɣbalu n tafat.

Tameɣra tis-9 n tbexsisin di At Wemɛuc

VGAYET (TAMURT) - At Meɛɛuc (Bgayet), 29 tuber - SIWEL - Am yal aseggas, aṭas n teddukliwin n tmura tiberraniyin i d-yirzun i wakkken ad ḥeḍren di tmeɣriwin am t-i.

I tikkelt tamenzut asalay n Ɛebban Remḍan di Laṛbɛa n At Iraten

Laṛbɛa n At Iraten, 28 tuber - Tamurt - Axxam n Ɛebban Remḍan ad yuɣal d asalay aɣelnaw. Ad ildi tibbura-s, ass n letnayen i d-iteddun ilmend n usfugel n umulli wis-56 wass-mi yeṭṭerḍeq waɛbar n tegrawla.

Mezwaṛa : Iɣeblan akked usirem

Mezwaṛa (Tamurt) - Akfadu, 28 tuber - SIWEL - Taddart n Mezwara, i d-yezgan di tɣiwant n Ukfadu, ɣef tɣaltin n Ṣsumam, ttuɣalen-tt-id imezdaɣ-is deg iseggasen agi ineggura.

Tajmilt n talsa i Si Muḥend U Mḥend

Γer tama n Ussan yellan d tajmlit i Si Muḥend u Mhend i d‑yedran deg 6 ɣer 9 di Tubar yezrin, id yellan s lmendad n Tdukliwin Yusef U qasi, Si Muḥend U Mḥend akked d Tidukla Sizarus, tenmehla n Yidles n Tizi Wezu, s ddew laɛnaya n teneɣlaft n yedles, Imdyazen d yekka agemeḍ yuɣ lḥel sufɣed adlis ɣef umedyaz n Leqbayel umu semman : « Si Muḥend U Mḥend aɣawaɣ »

Tacemmatt di twennaṭ

Bgayet, 25 tuber - TAMURT - Imezdaɣ n Yiɣil ucekrid, di tɣiwant n weɣbalu, ɛyan deg ucekti ɣer imḍebbren n tɣiwant. Ssutren deg wid teɛna temsaltt tuksa n ugudi n zzbel n tɣiwant.
- Advertisment -

Most Read