Daily Archives: Tub 20, 2010

Imezdaɣ n taddart Adrar cektan ɣer Lwali

Tizi Wezzu, 20 tuver (Tamurt) - Tidukliwin n tuddar, tidukliwin tidelsanin akked tdukliwin n ddin n taddart Adrar di tɣiwant n Weɣrib, deg udewwar n Uzeffun, ssutren deg Lwali n Tizi Wezzu a d-yaf tifrat iy iɣeblan i deg xebbḍen imezdaɣ yal ass.

Terwi di tesqamut taɣerfant n tɣiwant n Tuǧǧa

Bgayet, 20 tuver (TAMURT) - Di tɣiwant n Tuǧǧa i beɛden ɣef temdint n Bgayet s 25 km, ɣef uqerruy-is imḍebber amenzu, Mass B. Rabeḥ id-yufan iman-is yewḥel deg uguren i d-yettlalen ur ferrun, iger-d tiɣri iy imezdaɣ akked tdukliwin n tuddar.
- Advertisment -

Most Read