Daily Archives: Tub 28, 2010

I tikkelt tamenzut asalay n Ɛebban Remḍan di Laṛbɛa n At Iraten

Laṛbɛa n At Iraten, 28 tuber - Tamurt - Axxam n Ɛebban Remḍan ad yuɣal d asalay aɣelnaw. Ad ildi tibbura-s, ass n letnayen i d-iteddun ilmend n usfugel n umulli wis-56 wass-mi yeṭṭerḍeq waɛbar n tegrawla.

Mezwaṛa : Iɣeblan akked usirem

Mezwaṛa (Tamurt) - Akfadu, 28 tuber - SIWEL - Taddart n Mezwara, i d-yezgan di tɣiwant n Ukfadu, ɣef tɣaltin n Ṣsumam, ttuɣalen-tt-id imezdaɣ-is deg iseggasen agi ineggura.
- Advertisment -

Most Read