Daily Archives: Tub 29, 2010

Soutien à Tahar Amichi

Ad ken-ixdeɛ Rebbi

Mi tefra lgirra Aqbayli iɣil ad yidir di tafat akked talwit ?! Ziɣ kunwi ay imcumen d tamuɣli n wuccen s ulli. Terra-m tibbura ɣef yal rrbeḥ d tlelli.

Di later n Si Muḥend U Mḥend

Deg i berdan deg d-meqqin isefra, ifyar ssawalen i yefyar, awal yettencced awal akken ad gen littaɛ i tikta yettawin iɣerfan ɣer uɣbalu n tafat.

Tameɣra tis-9 n tbexsisin di At Wemɛuc

VGAYET (TAMURT) - At Meɛɛuc (Bgayet), 29 tuber - SIWEL - Am yal aseggas, aṭas n teddukliwin n tmura tiberraniyin i d-yirzun i wakkken ad ḥeḍren di tmeɣriwin am t-i.
- Advertisment -

Most Read